De diagnose borstkanker

Zorgverleners bij borstkanker

Opslaan

Bij de onderzoeken, diagnose en behandeling van borstkanker zijn verschillende soorten artsen en verpleegkundigen betrokken:
 

 • Chirurg-oncoloog: is bij borstkanker meestal de arts die u als eerste ziet en van wie u hoort of er sprake is van borstkanker. De chirurg voert ook de operatie aan de borst en eventueel aan de lymfeklieren uit.
   
 • Fertiliteitsarts: bespreekt met u de kans op onvruchtbaarheid, uw eventuele kinderwens en hoe de vruchtbaarheid behouden kan blijven.
   
 • Gynaecoloog: wanneer de eierstokken en/of baarmoeder verwijderd moeten worden, is de gynaecoloog hier ook bij betrokken.
   
 • Internist-oncoloog / medisch oncoloog: geeft de behandelingen met chemotherapie, hormonale therapie en doelgerichte therapie.
   
 • Klinisch geneticus: doet onderzoek bij erfelijke aanleg voor borstkanker, of een vermoeden daarvan.
   
 • Klinisch psycholoog: bij mentale klachten rondom de diagnose, behandelingen en gevolgen kan een klinisch psycholoog u begeleiden.
   
 • Mammacareverpleegkundige: begeleidt patiënten, geeft antwoord op vragen en biedt emotionele ondersteuning. Soms is de mammacareverpleegkundige ook de verpleegkundig specialist.
   
 • Patholoog: doet onderzoek op de weggenomen cellen en weefsels van de biopsie, punctie en operatie.
   
 • Plastisch chirurg: voert (indien gewenst) de borstreconstructie uit.
   
 • Radioloog: beoordeelt de onderzoeken, zoals de mammografie, echografie, (PET-)CT-scan en MRI-scan, en verricht hierbij de puncties.
   
 • Radiotherapeut: beoordeelt of bestraling nodig is, en zo ja, maakt uw bestralingsplan.
   
 • Verpleegkundig specialist: een gespecialiseerd verpleegkundige die nieuwe patiënten onderzoekt en begeleidt en samen met de chirurg het behandelplan uitlegt. Coördineert ook de behandeling en zorg op de polikliniek en geeft voorlichting en ondersteuning aan patiënten.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland