Mammografie

Tmc over deze informatie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Uw borst wordt tussen 2 platen platgedrukt om het borstweefsel uit te spreiden. Daardoor kan de arts het goed beoordelen. Dit kan vervelend en pijnlijk zijn. Bij kleine borsten kan dit pijnlijker zijn dan bij grote borsten. De druk duurt slechts een paar seconden. Wordt het aandrukken te pijnlijk, dan moet u dit  tegen de laborant zeggen. 

Ook als u al een mammografie heeft gekregen tijdens het bevolkingsonderzoek, krijgt u in het ziekenhuis vaak nog een keer een mammografie of extra opnamen, die bij het bevolkingsonderzoek niet gemaakt kunnen worden. 

Tomosynthese

Een waardevolle aanvulling op de gewone mammografie is de tomosynthese, die in steeds meer ziekenhuizen wordt gebruikt. Hierbij maakt de laborant beelden van plakjes van de borst, dus een 3-dimensionale foto. Over elkaar heen liggende weefsellagen zijn zo beter van elkaar te onderscheiden, waardoor de arts tumoren duidelijker kan zien.

Mammografie van bovenaf
De borst wordt van boven naar onder gefotografeerd (bron: RIVM).
Mammografie van opzij

De borst wordt van opzij gefotografeerd (bron: RIVM).

Mammografie

Deze video legt uit hoe een mammografie in zijn werk gaat. Dit is een algemene video. In deze video ziet u een vrouwelijke patiënt. Maar de informatie in de video geldt voor zowel mannen als vrouwen.