Uitzaaiingen bij baarmoederkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Baarmoederkanker kan uitzaaien. Als baarmoederkanker uitzaait, is dat meestal naar de lymfeklieren in het bekken. 

Als baarmoederkanker uitzaait, komen de tumorcellen via het lymfevocht of het bloed op andere plekken. Een ander woord voor uitzaaiingen is metastasen.

Uitzaaiingen van baarmoederkanker in de lymfeklieren

Baarmoederkanker zaait vaak als eerste uit via de lymfebanen. Via de lymfebanen kan de kanker uitzaaien naar de lymfeklieren in het bekken. Als dat gebeurt, heet het een regionale uitzaaiing. Er is dan nog steeds kans op genezing. 

Behandeling bij een verhoogde kans op uitzaaiingen naar het bekken

Als er een verhoogde kans is op uitzaaiingen naar het bekken, wordt soms bestraling van het bekkengebied gegeven om de kans op uitzaaiingen zo klein mogelijk te maken. 

Behandeling van zichtbare uitzaaiingen in het bekken

Als de arts op een CT-scan uitzaaiingen in het bekken ziet, bestaat de behandeling meestal uit een operatie waarbij de arts de lymfeklieren weghaalt. Dit heet een lymfeklierdissectie. Na de operatie is vaak nog bestraling nodig, of bestraling in combinatie met chemotherapie (chemoradiatie).

Onderzoek en behandeling van microscopische uitzaaiingen in het bekken

Als niet zeker is of er lymfeklieruitzaaiingen zijn, opereert de arts soms om te onderzoeken of er (microscopische) uitzaaiingen zijn. Je kunt dan een stadiëringsoperatie en/of een schildwachtklieroperatie krijgen.

Als er ook andere risicofactoren zijn, is zo’n operatie lang niet altijd nodig. De behandeling van mogelijke microscopische uitzaaiingen in het bekken bestaat dan uit bestraling of bestraling in combinatie met chemotherapie (chemoradiatie). 

Uitzaaiingen van baarmoederkanker in andere organen

Baarmoederkanker kan ook uitzaaien naar andere organen. Dat gebeurt meestal pas in een laat stadium.

Als baarmoederkanker uitzaait, is dat meestal naar de longen, de lever en de botten. Uitzaaiingen in de buikholte komen vooral voor bij non-endometroïde baarm0ederkanker.

Bij uitzaaiingen in andere organen is genezing vaak niet meer mogelijk. Je krijgt dan een behandeling die de ziekte kan remmen of klachten kan verminderen. Bijvoorbeeld chemotherapie, bestraling of hormonale therapie

De zorg die je krijgt als je niet meer kunt genezen, heet palliatieve zorg. Hierbij is veel aandacht voor kwaliteit van leven, verlenging van het leven met zo min mogelijk klachten, en uiteindelijk voor een goede afronding van het leven. Je arts overlegt met je wat in jouw situatie de beste zorg is. Lees verder over palliatieve zorg.

blog Heleen uitgezaaide baarmoederkanker

Vooruitzichten bij uitzaaiingen van baarmoederkanker

Vrouwen met uitzaaiingen in de lymfeklieren in het bekken hebben een minder goede prognose dan vrouwen zonder uitzaaiingen. Er is dan nog steeds kans op genezing. Zijn er uitzaaiingen in andere delen van het lichaam, dan is de prognose slechter.

Bekijk de overlevingscijfers voor baarmoederkanker.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cor de Kroon

Dr. Cor de Kroon

Gynaecoloog-oncoloog, LUMC

LinkedIn

Logo Stichting Olijf

Olijf

Patiëntenvereniging

Website

illustratie-arts-vrouw

Prof. dr. Carien Creutzberg

Radiotherapeut, LUMC

Illustratie vrouwen

Vrouwen die baarmoederkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2021