Stadiumindeling bij baarmoederkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in ander weefsel is gegroeid 
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Stadia van baarmoederkanker

Bij baarmoederkanker zijn er 4 stadia:

Stadium 1

De tumor blijft beperkt tot de baarmoeder. Na de operatie bekijkt de patholoog onder de microscoop of de tumor vanuit de slijmvlieslaag is doorgegroeid in de spierwand van de baarmoeder. De patholoog maakt hierbij onderscheid tussen doorgroei in het oppervlakkige of diepere deel van de spierlaag.

Stadium 2

De tumor is doorgegroeid tot in de baarmoederhals

Stadium 3

De tumor is doorgegroeid in de directe omgeving van de baarmoeder:

  • stadium 3A: naar de eierstokken
  • stadium 3B: naar de vagina
  • stadium 3C: naar de lymfeklieren in het bekkengebied

Stadium 4

De tumor is doorgegroeid of uitgezaaid naar andere organen:

  • stadium 4A: er is doorgroei naar de blaas of de endeldarm
  • stadium 4B: er zijn uitzaaiingen ergens anders in de buik of in andere organen zoals de longen 

Ongeveer 75% van de vrouwen heeft een stadium I bij de diagnose baarmoederkanker.

Voor het carcinosarcoom geldt dezelfde stadium-indeling als bij baarmoederkanker.

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
 
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.

Colofon

Met medewerking van:

Prof. dr. Carien Creutzberg

Radiotherapeut, LUMC

Prof. dr. Roy Kruitwagen

Gynaecoloog, Maastricht UMC+

Gemaakt door de redactie van kanker.nl, KWF Kankerbestrijding

Laatste update: mei 2016