Behandeling van niet-spierinvasieve blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Is bij jou blaaskanker ontdekt, dan doet de arts een transurethrale resectie van de tumor (TURT) om te kijken wat voor soort blaaskanker je hebt: niet-invasief of spierinvasief.

Tijdens de TURT schraapt de arts de tumor of een deel ervan weg via de plasbuis.

Is uit de TURT gebleken dat de tumor niet is doorgegroeid in de spierlaag van de blaas (niet-spierinvasieve blaaskanker), dan is de tumor tijdens de TURT vaak al geheel weggenomen. De TURT is dan een curatieve behandeling. Het doel daarvan is genezing. 

Aanvullende behandelingen na de TURT

Bij niet-spierinvasieve blaaskanker is er een uiterst kleine kans op uitzaaiingen. Wel kan de tumor terugkomen. Dit heet een recidief.

Je kunt daarom na de TURT de volgende behandelingen krijgen:

  • 1 of meer blaasspoelingen. Dit is om de kans op een recidief zo klein mogelijk te maken. 
  • Coagulatie (wegbranden van kleine afwijkingen). Deze behandeling wordt soms gedaan als er telkens kleine, nieuwe tumoren in de blaas zitten.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandeling van een teruggekeerde blaastumor

Bij 50 tot 70% van de patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom komt de tumor na behandeling terug. De kans op terugkeer is het grootst in de hoogrisicogroep.

Is de tumor teruggekomen, dan kun je  opnieuw een TURT krijgen. De TURT wordt gebruikt om vast te stellen of de tumor wel/niet in de spier is gegroeid en om iets te kunnen zeggen over de agressiviteit van de kankercellen. De TURT wordt ook gebruikt als behandeling.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je bepaalde rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je kunt altijd een second opinion aanvragen.
Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Nieuwe ontwikkelingen bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Het onderzoek rond blaaskanker is gericht op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling. 

Ontwikkelingen bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Bij niet-spierinvasieve blaaskanker wordt onder andere onderzoek gedaan naar:

  • medicijnen voor blaasspoelingen die effectiever zijn en minder bijwerkingen hebben dan de huidige medicijnen 
  • immunotherapie bij patiënten bij wie de ziekte terugkomt na eerdere blaasspoelingen met BCG 
  • het aantal blaasspoelingen met BCG dat nodig is voor een goed effect

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK)

Patiëntenorganisatie

Website

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2014