Oorzaken en risicofactoren van blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De oorzaak van blaaskanker is niet precies bekend. Wel zijn factoren bekend die de kans op blaaskanker groter maken (risicofactoren). 

Roken

De belangrijkste risicofactor is roken. 30 tot 40% van de mensen met blaaskanker hebben de ziekte gekregen doordat zij rookten. Rokers hebben ongeveer 3 keer zoveel kans op blaaskanker dan niet-rokers.

Giftige stoffen

Ook mensen die veel in aanraking zijn geweest met bepaalde stoffen hebben een groter risico op blaaskanker. Het gaat dan vooral om:

  • 2-naphthylamine
  • 4-aminobiphenyl
  • benzidine

Deze stoffen zijn aromatische aminen. Ze werden veel gebruikt in de textiel-, plastic-, kleurstoffen- en rubberindustrie. Tegenwoordig gebruiken deze industrieën minder giftige stoffen. 

Irritatie van de blaas

Bij zowel roken als blootstelling aan aromatische aminen komen er schadelijke stoffen in de urine terecht. Dat gaat via het bloed en de nieren. Deze schadelijke stoffen kunnen zorgen voor irritatie van de blaaswand. Die irritatie speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van blaaskanker. 

Chronische irritatie van de blaas

Ook chronische irritatie van de blaas kan waarschijnlijk tot blaaskanker leiden. Chronische irritatie kan bijvoorbeeld ontstaan door chronische urineweginfecties, nier- en blaasstenen.

Niet besmettelijk

Kanker is niet besmettelijk. Ook blaaskanker niet. Via de urine is ook geen besmetting mogelijk.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK)

Patiëntenorganisatie

Website

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019