Het stadium van blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Als je blaaskanker hebt, krijg je van de uroloog ook te horen hoe uitgebreid de kanker is. Bijvoorbeeld hoe groot de tumor is en of er uitzaaiingen zijn. Dat is belangrijke informatie voor je behandeling.

Bij blaaskanker is het vooral belangrijk of de kanker wel of niet in de spierlaag van de blaas is gegroeid. Ook legt de arts uit hoe groot de tumor is, of de tumor is doorgegroeid in andere organen en of je uitzaaiingen hebt.

Lees op deze pagina over:

Niet-spierinvasieve blaaskanker: Ta, CIS blaaskanker, T1

Niet-spierinvasieve blaaskanker betekent dat de kanker niet in de spierlaag van de blaas is gegroeid. De kanker zit dan alleen in de binnenste lagen van de blaas. Artsen noemen het ook wel oppervlakkige blaaskanker. Bij niet-spierinvasieve blaaskanker kan het gaan om een Ta of een T1 tumor.

De kans op uitzaaiingen is klein bij niet-spierinvasieve blaaskanker.

Stadium Ta blaaskanker

Een Ta-tumor zit alleen in het urotheel van de blaas.

CIS blaaskanker

Bij CIS zit er een tumor in het urotheel van de blaas. De kans dat de tumor uiteindelijk in de spierlaag groeit (en spierinvasieve blaaskanker wordt) is groter dan bij een Ta-tumor.

De artsen noemen CIS daarom ook wel een hoog-risicotumor. Daarom krijg je een andere behandeling bij CIS dan bij Ta-blaaskanker.

Stadium T1 blaaskanker

Een T1-tumor zit in het urotheel én in de bindweefsellaag van de blaas.

Spierinvasieve blaaskanker

Spierinvasieve blaaskanker betekent dat de tumor in de spierlaag van de blaas is gegroeid. De kanker kan steeds verder buiten de blaas groeien. Bij spierinvasieve blaaskanker is de kans op uitzaaiingen groter.

Hoe ver de kanker buiten de spierlaag is gegroeid, geeft de arts aan met het stadium van de tumor: T2, T3 of T4.

Stadium T2 blaaskanker

De tumor groeit door in de spierlaag van de blaas.

Stadium T3 blaaskanker

De tumor groeit door in de spierlaag, tot aan het omliggende vetweefsel van de blaas.

Stadium T4 blaaskanker

De tumor groeit door de wand van de blaas heen in de prostaat, de baarmoeder, de vagina, de buikwand of de wand van het bekken.

De differentiatiegraad van de blaaskanker

Bij niet-spierinvasieve blaaskanker is ook de differentiatiegraad van de kankercellen belangrijk. De differentiatiegraad zegt hoe agressief de kankercellen zijn. Hoe hoger de graad, hoe agressiever de kanker. Niet-spierinvasieve blaaskanker kan graad 1 of graad 2 zijn. Spierinvasieve blaaskanker is altijd graad 3.

Voorbeeld

Je kunt bijvoorbeeld blaaskanker stadium T1, graad 3 hebben. Je hebt dan niet-spierinvasieve blaaskanker (T1). De kanker is agressief (graad 3). Daardoor heb je een hoog-risicotumor.

Wil je meer weten? Stel je vragen aan je arts

Heb je vragen over het stadium van de blaaskanker of over de graad van de tumor? En wat dat voor jou betekent? Stel je vragen aan je arts zodat hij of zij het kan uitleggen.

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Foto Richard Meijer

Dr. Richard Meijer

Uroloog-oncoloog, UMC Utrecht

LinkedIn

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

logo patientenvereniging blaas of nierkanker

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker

Patiëntenorganisatie

Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2022