Controles na blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de behandeling van kanker kom je nog regelmatig op controle. Hoe vaak de controles zijn, bespreekt je arts met je. Dat hangt ook af van de soort blaaskanker die je hebt.

Heeft de behandeling effect?

Tijdens de controles kijkt de arts of de behandeling effect heeft. De controles worden ook wel nacontrole of follow-up genoemd. Met de onderzoeken die de arts tijdens de controle doet, wil de arts:

 • zien of de behandeling effect heeft
 • vragen of je last hebt van bijwerkingen
 • weten of de kanker is teruggekomen
 • of het je lukt om met de gevolgen om te gaan

Ook als je niet meer beter kunt worden, kun je je arts of verpleegkundige blijven zien. De arts kan bijvoorbeeld onderzoeken doen om de ontwikkeling van de ziekte bij te houden. 

Op deze pagina lees je meer over:

Controles bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Bij niet-spierinvasieve tumoren krijg je regelmatig een onderzoek om te kijken of de tumor is teruggekomen. Je krijgt een kijkonderzoek van de blaas, soms onderzoek van de urine of CT-urografie van de nieren en urineleiders.

Niet iedereen hoeft even vaak op controle te komen. En niet bij iedereen zijn altijd alle onderzoeken nodig. Dat ligt aan tot welke risicogroep de blaaskanker hoort.

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van je lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem of haar waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Controles bij spierinvasieve blaaskanker

Na de diagnose en behandeling krijg je de eerste 3 jaar meerdere controles. Daarna 2 jaar iedere 6 maanden. Daarna jaarlijks. Het verschilt per persoon hoe lang je onder controle blijft.

Ben je geopereerd, dan controleert de arts de urinestoma of de neoblaas en de werking van je nieren. Ook kijkt de arts of je een infectie of nierstenen hebt.

Heb je een behandeling gekregen met chemotherapie en/of bestraling? Dan controleert de arts of je last hebt van bijwerkingen. Als het nodig is, krijg je daarvoor een behandeling.

Na een behandeling met chemoradiatie of een operatie krijg je als controle een kijkonderzoek van de blaas. En een CT-scan om de urineleiders en het nierbekken te zien. Er is een verhoogd risico dat de kanker daar terugkomt.

Ook als je niet meer beter kunt worden, krijg je controles. Je kunt met je arts bespreken hoe het met je gaat en welke klachten je hebt. Mogelijk valt er iets aan te doen of kan je arts je doorsturen voor meer ondersteuning.

Welke onderzoeken krijg je bij de controles van blaaskanker?

Tijdens de controle kun je een of meer van deze onderzoeken krijgen:

 • lichamelijk onderzoek – om te kijken naar de gevolgen van de behandeling
 • kijkonderzoek van de blaas – om te kijken hoe de blaas eruitziet en of de nieren en urineleiders goed werken
 • bloedonderzoek – om te kijken of de nieren goed werken
 • urineonderzoek – om te kijken of er vreemde cellen in de urine zitten
 • CT-scan van de buik– om te kijken of de nieren en urineleiders goed werken
 • MRI-scan – om te kijken of de nieren en urineleiders goed werken
 • CT-scan van de borstkas – om te kijken of er uitzaaiingen in de longen zijn

Je krijgt bij je controle niet altijd alle onderzoeken. De arts kijkt samen met jou wat nodig is.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Foto Richard Meijer

Dr. Richard Meijer

Uroloog-oncoloog, UMC Utrecht

LinkedIn

logo patientenvereniging blaas of nierkanker

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker

Patiëntenorganisatie

Website

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2022