Woordenboek blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Een woord dat je niet kent? Wij leggen het uit.

Blaaspijnsyndroom

Ook: Interstitiële cystitis, Chronisch blaaspijnsyndroom, Chronische interstitiële cystitis

Een chronische ziekte van de blaas. Lijkt op een blaasontsteking, maar heeft een andere oorzaak.

Blaasresectie

Ook: Cystectomie, Blaasverwijdering

Een operatie waarbij de arts de blaas weghaalt.

Blaasspiegeling

Ook: Cystoscopie

Kijkonderzoek van de blaas via de plasbuis.

Blaastumor

Een tumor die in de blaas is ontstaan. Meestal is de tumor kwaadaardig. Dan is het kanker.

Blaasverwijdering

Ook: Cystectomie, Blaasresectie

Een operatie waarbij de arts de blaas weghaalt.

Bloedplassen

Ook: Hematurie

Bloed bij de urine (plas).

Brickerstoma

Ook: Incontinent urinestoma

In de buik wordt een opening gemaakt, zodat de urine (plas) het lichaam uit kan. Aan de opening zit een zakje waar de urine in loopt.

Chronisch blaaspijnsyndroom

Ook: Interstitiële cystitis, Blaaspijnsyndroom, Chronische interstitiële cystitis

Een chronische ziekte van de blaas. Lijkt op een blaasontsteking, maar heeft een andere oorzaak.

Chronische interstitiële cystitis

Ook: Interstitiële cystitis, Blaaspijnsyndroom, Chronisch blaaspijnsyndroom

Een chronische ziekte van de blaas. Lijkt op een blaasontsteking, maar heeft een andere oorzaak.

Cutaan ureterostoma

Ook: Ureterocutaneostomie

Een operatie waarbij de arts de urineleider losmaakt van de blaas en vastmaakt aan de buik. Zo komt de urine (plas) via een opening in de buik in een zakje buiten het lichaam.

Cystectomie

Ook: Blaasverwijdering, Blaasresectie

Een operatie waarbij de arts de blaas weghaalt.

Cystoscopie

Ook: Blaasspiegeling

Kijkonderzoek van de blaas via de plasbuis.

Detrusor

De spierlaag van de blaas.

Diurese

Het lichaam maakt urine (plas) aan. Dit heet diurese.

Hematurie

Ook: Bloedplassen

Bloed bij de urine (plas).

Hunnerse laesie

Een zweer in de blaas.

Incontinent urinestoma

Ook: Brickerstoma

In de buik wordt een opening gemaakt, zodat de urine (plas) het lichaam uit kan. Aan de opening zit een zakje waar de urine in loopt.

Interstitiële cystitis

Ook: Blaaspijnsyndroom, Chronisch blaaspijnsyndroom, Chronische interstitiële cystitis

Een chronische ziekte van de blaas. Lijkt op een blaasontsteking, maar heeft een andere oorzaak.

Lower urinary tract symptoms

Ook: LUTS

Problemen met de lagere urinewegen, zoals de blaas, de prostaat of de urinebuis.

LUTS

Ook: Lower urinary tract symptoms

Problemen met de lagere urinewegen, zoals de blaas, de prostaat of de urinebuis.

Mictiedagboek

Ook: Plasdagboek

Een dagboek waarmee iemand kan bijhouden hoe vaak en hoeveel die plast.

Nachtelijk plassen

Ook: Nycturie

Meer dan één keer per nacht moeten plassen.

Nefro-ureterectomie

Een operatie waarbij de arts de nier en de urineleider weghaalt.

Neoblaas

Ook: Nieuwe blaas

Een kunstmatige blaas, gemaakt van een stukje darm. Die kan de blaas vervangen als die verwijderd is.

Nierbekken

Ook: Pyelum, Pelvis renalis

Het deel van de nier waarin de urine (plas) wordt opgevangen. Daarna gaat de urine door de urineleider naar de blaas.

Niet-spierinvasieve blaaskanker

Ook: Oppervlakkige blaaskanker

Blaaskanker waarbij de kanker niet in de spierlaag van de blaas gegroeid is.

Nieuwe blaas

Ook: Neoblaas

Een kunstmatige blaas, gemaakt van een stukje darm. Die kan de blaas vervangen als die verwijderd is.

Nycturie

Ook: Nachtelijk plassen

Meer dan één keer per nacht moeten plassen.

Oppervlakkige blaaskanker

Ook: Niet-spierinvasieve blaaskanker

Blaaskanker waarbij de kanker niet in de spierlaag van de blaas gegroeid is.

Overactieve blaas

Ook: Urineverlies

Vaker moeten plassen. Soms ook ongewild urine (plas) verliezen.

Pelvis renalis

Ook: Pyelum, Nierbekken

Het deel van de nier waarin de urine (plas) wordt opgevangen. Daarna gaat de urine door de urineleider naar de blaas.

Plasbuis

Ook: Urethra, Urinebuis

De plasbuis. Hierdoor loopt de urine (plas) van de blaas naar buiten het lichaam.

Plasbuisvernauwing

Ook: Urethrastrictuur, Urinebuisvernauwing

Een vernauwing van de plasbuis.

Plasdagboek

Ook: Mictiedagboek

Een dagboek waarmee iemand kan bijhouden hoe vaak en hoeveel die plast.

Pyelum

Ook: Nierbekken, Pelvis renalis

Het deel van de nier waarin de urine (plas) wordt opgevangen. Daarna gaat de urine door de urineleider naar de blaas.

Radiatiecystitis

Een ontsteking van de blaas door bestraling.

Radicale cystectomie

Een operatie waarbij de arts de blaas weghaalt.

RARC

Ook: Robot assisted radical cystectomy

Een operatie waarbij de chirurg met een robot de blaas verwijdert.

Robot assisted radical cystectomy

Ook: RARC

Een operatie waarbij de chirurg met een robot de blaas verwijdert.

Spierinvasieve blaaskanker

Blaaskanker waarbij de kanker in de spierlaag van de blaas gegroeid is.

Transurethrale resectie

Ook: TUR

Het verwijderen van weefsel via de plasbuis.

Transurethrale resectie van een blaastumor

Ook: TURT

Het verwijderen van een tumor via de plasbuis.

TUR

Ook: Transurethrale resectie

Het verwijderen van weefsel via de plasbuis.

TURB

Het verwijderen van weefsel uit de blaas via de plasbuis.

TURT

Ook: Transurethrale resectie van een blaastumor

Het verwijderen van een tumor via de plasbuis.

UDO

Ook: Urodynamisch onderzoek

Onderzoek via de plasbuis naar hoe de bekkenbodem, de blaas en de plasbuis werken.

Ureter

Ook: Urineleider

Een buisje waardoor de urine (plas) van de nier naar de blaas loopt.

Ureterocutaneostomie

Ook: Cutaan ureterostoma

Een operatie waarbij de arts de urineleider losmaakt van de blaas en vastmaakt aan de buik. Zo komt de urine (plas) via een opening in de buik in een zakje buiten het lichaam.

Ureterorenoscopie

Ook: URS

Kijkonderzoek van de urineleider en het nierbekken.

Urethra

Ook: Plasbuis, Urinebuis

De plasbuis. Hierdoor loopt de urine (plas) van de blaas naar buiten het lichaam.

Urethrastrictuur

Ook: Plasbuisvernauwing, Urinebuisvernauwing

Een vernauwing van de plasbuis.

Urethrectomie

Een operatie waarbij de arts de plasbuis weghaalt.

Urinebuis

Ook: Urethra, Plasbuis

De plasbuis. Hierdoor loopt de urine (plas) van de blaas naar buiten het lichaam.

Urinebuisvernauwing

Ook: Urethrastrictuur, Plasbuisvernauwing

Een vernauwing van de plasbuis.

Urineleider

Ook: Ureter

Een buisje waardoor de urine (plas) van de nier naar de blaas loopt.

Urinestoma

Ook: Urostoma

In de buik wordt een opening gemaakt, zodat de urine (plas) het lichaam uit kan. De urine komt via een stukje darm in een zakje terecht dat aan de opening vastzit.

Urineverlies

Ook: Overactieve blaas

Vaker moeten plassen. Soms ook ongewild urine (plas) verliezen.

Urodynamisch onderzoek

Ook: UDO

Onderzoek via de plasbuis naar hoe de bekkenbodem, de blaas en de plasbuis werken.

Urogenitale evaluatie

Onderzoek van de organen die urine (plas) maken en van de geslachtsorganen.

Uroloog

Een arts met veel kennis van de organen die urine (plas) maken en van de geslachtsorganen van de man.

Urostoma

Ook: Urinestoma

In de buik wordt een opening gemaakt, zodat de urine (plas) het lichaam uit kan. De urine komt via een stukje darm in een zakje terecht dat aan de opening vastzit.

Urotheel

Slijmvlies aan de binnenkant van de blaas, plasbuis, urineleiders en nieren (de urinewegen).

Urotheelcarcinoom

Ook: Urotheelcelcarcinoom, Urotheelceltumor

Kanker in het urotheel. Urotheel is slijmvlies aan de binnenkant van de urinewegen.

Urotheelcarcinoom van de blaas

Blaaskanker die ontstaan is in het urotheel van de blaas. Urotheel is slijmvlies aan de binnenkant van de urinewegen.

Urotheelcelcarcinoom

Ook: Urotheelcarcinoom, Urotheelceltumor

Kanker in het urotheel. Urotheel is slijmvlies aan de binnenkant van de urinewegen.

Urotheelceltumor

Ook: Urotheelcarcinoom, Urotheelcelcarcinoom

Kanker in het urotheel. Urotheel is slijmvlies aan de binnenkant van de urinewegen.

URS

Ook: Ureterorenoscopie

Kijkonderzoek van de urineleider en het nierbekken.

Gebruik woordenboek door zorgverleners en ziekenhuizen

Dit woordenboek is voor iedereen vrij te gebruiken. Dus ook voor zorgverleners en ziekenhuizen. Ook is het mogelijk om het woordenboek automatisch in het elektronisch patiëntendossier (EPD) te tonen. Heeft u als zorgverlener hier interesse in? Neem dan contact op met kanker.nl.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Michael van Balken

Uroloog, Rijnstate

illustratie-mensen

Mensen die blaaskanker hebben (gehad)

Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK)

Patiëntenorganisatie

Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2023