Als je twijfelt over een behandeling

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Twijfel je of je behandeld wilt worden? Je hebt altijd zelf de keuze om niet te starten met een behandeling. Je kunt ook stoppen met een behandeling. Twijfel je over een (verdere) behandeling? Praat erover met je zorgverlener.

Je arts kan je informeren over de voor- en nadelen van wel en niet (verder) behandelen. Samen bespreek je wat het effect van de behandeling kan zijn op je dagelijks leven. Je arts gaat ook na of jouw idee over de behandeling klopt. Als het nodig is, kun je meer uitleg krijgen. 

De keuze die je maakt is persoonlijk. Het gaat om jouw lijf en jouw leven. Door alle mogelijkheden te bespreken met je arts kun je samen bekijken wat voor jou de beste keuze is.

Soms is het een goed idee om met verschillende artsen te praten. Als je bijvoorbeeld twijfelt over bestraling, praat dan ook met de bestralingsarts. Twijfel je over chemotherapie, vraag dan een gesprek aan met een oncoloog. Laat je goed informeren en neem de tijd voor een keuze. 

Goed om te weten: je kunt ook een gesprek aanvragen met je huisarts of met een verpleegkundige.

samen met je arts beslissen

Heb ik het recht om zelf te beslissen of ik behandeld wil worden?

De arts kijkt vooral naar de medische mogelijkheden, jij naar je eigen leven. Samen bespreek je jouw wensen en voorkeuren. Daarbij heb je altijd het recht om zelf te beslissen over een behandeling. 

In de wet (WGBO) staat dat de arts je alleen mag onderzoeken en behandelen met jouw toestemming. Je kunt op elk moment beslissen over een behandeling, al bij de diagnose of pas later. Je zorgverlener kan je helpen om een besluit te nemen. Samen weeg je alles af.

Tip: als je het moeilijk vindt om zelf te beslissen, vraag dan of je zorgverlener dat voor je doet. Bepaal daarna of je het eens bent met dat besluit.

Wat gebeurt er als ik niet (verder) behandeld wil worden?

Niet behandelen of stoppen met een behandeling roept vragen op. Wie houdt je ziekte in de gaten, en hoe gebeurt dat? Welke behandelingen zijn er om klachten te verminderen? Welke zorg of begeleiding kun je krijgen, van wie? Bespreekt deze vragen met je arts. 

Goed om te weten: Als je niet (verder) behandeld wilt worden, dan krijg je nog steeds medische zorg en begeleiding. Die is vooral bedoeld om klachten te voorkomen of te verminderen, zoals pijn of benauwdheid. Ook krijg je regelmatig controles in het ziekenhuis of bij de huisarts.

Wat helpt om zo goed mogelijk te leven? 

Als je niet meer kunt genezen, dan kun je palliatieve zorg krijgen. Die zorg helpt je om zo goed mogelijk te leven, ook al is er geen genezing mogelijk. Lees meer over palliatieve zorg.

Naast de steun van een arts en verpleegkundige kun je hulp krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger

Lees hieronder verder over:

  • Ik wil geen (verdere) behandeling tegen kanker 
  • Ik wil maar een deel van de behandeling tegen kanker
  • Ik ben ongeneeslijk ziek en wil geen behandeling meer
  • Hoe zullen mijn dierbaren reageren op mijn twijfels?

Ik wil geen (verdere) behandeling tegen kanker

Niet iedereen wil een (verdere) behandeling. Redenen zijn bijvoorbeeld:

  • De behandeling is te zwaar.
  • De behandeling heeft te veel invloed heeft op het dagelijks leven.
  • Behandelen past niet bij een levensovertuiging  

Ik wil maar een deel van de behandeling tegen kanker

Een behandeling tegen kanker bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een operatie, bestraling, chemotherapie of anti-hormonale therapie.

Je hoeft niet alle onderdelen van een behandeling te volgen. Misschien wil je wel geopereerd en bestraald worden, maar wil je geen andere behandeling. Bespreek ook dit met je arts. 

Tip: Praat over je twijfels met een (ex)patiënt die de behandeling al heeft ondergaan of juist niet heeft ondergaan. Via de patiëntenorganisatie voor jouw kankersoort of via de community van kanker.nl kun je zo iemand vinden. 

Anja wil geen hormonale therapie

Ik ben ongeneeslijk ziek en wil geen behandeling meer

Als je niet meer kunt genezen van kanker, zijn er vaak nog wel behandelingen om de kanker te remmen. Elk behandeling heeft bijwerkingen. De één vindt de bijwerkingen draaglijk, de ander vindt ze erg zwaar. 

Als de behandeling je erg zwaar valt, kun je gaan afwegen wat je doel is. Wil je zo lang mogelijk leven? Of vind je de kwaliteit van leven belangrijker?

De gesprekswijzer hieronder helpt om het gesprek met je arts voor te bereiden: 

Hoe zullen mijn dierbaren reageren op mijn twijfel?

Praat met je dierbaren en vraag of ze goed naar je luisteren. De reacties kunnen verschillend zijn. Misschien begrijpen ze je twijfels en respecteren ze je beslissing. Dat is steunend. Misschien vinden ze dat je alles moet doen om te overleven of om zo lang mogelijk te leven. Dat kan je onzeker maken. 

Ervaar je veel druk om te behandelen terwijl je dat zelf niet wilt? Bespreek dat dan met je arts of verpleegkundige. Die kan je helpen om hiermee om te gaan. 

Praat mee met Ron over afzien van behandeling

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemiek Doeksen

Oncologisch chirurg, St. Antonius Ziekenhuis

LinkedIn

illustratie-arts-vrouw

Dr. Tineke Smilde

Internist-oncoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Ella Visserman

Belangenbehartiger Samen Beslissen, NFK

Website NFK

Jannie Oskam

Ervaringsdeskundige en auteur

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2021