Overige cijfers baarmoederkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Nieuwe patiënten met baarmoederkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met baarmoederkanker stijgt jaarlijks een beetje.

Leeftijdsverdeling voor baarmoederkanker, 2015

Toelichting: Baarmoederkanker komt het vaakst voor bij vrouwen na de 55 jaar. 90% van de vrouwen is 55 jaar of ouder bij diagnose.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de  overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)