Behandelplan bij huidlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de diagnose krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij je situatie. De behandelend arts stelt het behandelplan samen met jou en met het multidisciplinaire team op.

Het behandelplan is gebaseerd op internationale en Europese afspraken over de behandeling van huidlymfoom. De Europese afspraken en worden beschreven in de ESMO-richtlijn voor huidlymfoom.  

Andere input voor het behandelplan is:

 • de soort huidlymfoom die je hebt
 • de plaats van het huidlymfoom
 • het stadium van de ziekte 
 • je lichamelijke conditie
 • je leeftijd
 • je wensen en voorkeur

Zorgverleners bij huidlymfoom

Bij de behandeling van huidlymfoom zijn verschillende artsen en ook verpleegkundigen betrokken:

 • Dermatoloog: beoordeelt de huidafwijkingen, geeft behandelingen gericht op de huid.
 • Radiotherapeut: geeft de bestraling.
 • Radioloog: beoordeelt de uitslagen van de beeldvormende onderzoeken en voert de biopsie uit.
 • Patholoog: doet onderzoek op het weggenomen weefsel van de biopsie, punctie en operatie.
 • Hematoloog: geeft de chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie.
 • Verpleegkundige: geeft verdere informatie en begeleidt je bij de behandeling.

Je huisarts speelt geen directe rol in de behandeling. Je kunt wel bij hem/haar terecht met klachten of vragen.

Multidisciplinair overleg

De dermatoloog, radiotherapeut, hematoloog en patholoog stellen gezamenlijk het behandelplan op. Dit gebeurt in een multidisciplinair overleg (MDO).

Deze specialisten hebben regelmatig MDO. In het overleg worden alle patiënten met huidlymfoom van het ziekenhuis besproken. Alle artsen kijken vanuit hun eigen specialisatie naar de uitslagen en situatie.

Soms is het MDO ook met artsen uit andere ziekenhuizen. Dit zijn meestal meer gespecialiseerde ziekenhuizen op het gebied van huidlymfoom.

Bijna alle huidlymfoompatiënten worden als extra kwaliteitscontrole besproken tijdens het driemaandelijkse overleg van de Nederlandse werkgroep Cutane lymfomen. In deze werkgroep zitten dermatologen en pathologen van alle academische ziekenhuizen. 

Meebeslissen over het behandelplan

Je hebt zelf ook invloed op de behandeling die je krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing. Bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen.

Een behandelplan is dus maatwerk. Bespreek de mogelijkheden met de arts. Ook als je twijfelt over een bepaalde behandeling kun je dat aan de arts vertellen.

Neem de tijd voor een keuze

Meestal hoef je niet direct te beslissen over het behandelplan. Je wilt misschien zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Als je behoefte heeft aan een tweede gesprek, kun je daar een afspraak voor maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die je hebt gekregen. Ook kun je een vragenboekje aanleggen waarin je je vragen aan de arts en zijn of haar antwoorden noteert.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over je behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Safa Najidh

Drs. Safa Najidh

Arts-onderzoeker, LUMC

Linkedin

Illustratie mensen

Mensen die huidlymfoom hebben (gehad)

Patiëntenplatform zeldzame kankers

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

illustratie-arts-man

Prof. dr. Maarten Vermeer

Dermatoloog, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2019