Patiëntenorganisatie voor huidlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

De stichting Huidlymfoom is een patiëntenorganisatie voor mensen met een huidlymfoom.

In samenwerking met het Platform Zeldzame Kankers zet de stichting zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Verder levert de stichting vanuit patiëntenperspectief een bijdrage  aan de opzet van wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van huidlymfomen.

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, waar 21 kankerpatiëntenorganisatie bij zijn aangesloten. Je vindt hier betrouwbare informatie op allerlei gebieden en kunt er in contact komen met lotgenoten. Het is een huis voor en door patiënten met zeldzame kanker.

Het platform is een nieuwe vorm van patiëntparticipatie en is erop gericht de ervaringen van patiënten met een zeldzame kanker te bundelen. Hierdoor is het makkelijker om op te komen voor de belangen van deze kwetsbare groep. Alles met als doel de zorg en de kwaliteit van leven voor hen te verbeteren.

Colofon

Met medewerking van:

Patiëntenplatform zeldzame kankers

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2019