Hulp nodig

Verwijzing voor professionele aanvullende zorg

Opslaan

Misschien heeft u behoefte aan specifieke begeleiding door een zorgverlener. Of volgt dit advies uit de Lastmeter en het gesprek met uw arts of verpleegkundige.

Verwijzing naar een of meer zorgverleners

Heeft u 1 of meer specifieke klachten of problemen of is er een grote kans dat u die krijgt? En heeft u behoefte aan zorg of begeleiding door een deskundige? Dan kan uw (huis)arts, verpleegkundige of POH-GGZ u verwijzen naar een of meer professionele zorgverleners.  Bij voorkeur iemand die kennis en ervaring heeft met het begeleiden van mensen met kanker.

Check bij uw zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt.

Verwijzing bij psychische klachten of problemen

Bij psychische klachten of problemen kunt u naar een psychosociale zorgverlener, zoals een maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of psycholoog. Deze helpt u met de emotionele verwerking van kanker en met het leren omgaan met de gevolgen van kanker.

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

Verwijzing bij lichamelijke klachten of problemen

Heeft u lichamelijke klachten of problemen, dan kunt u een verwijzing krijgen naar een paramedische zorgverlener. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logopedist.

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

  • het verminderen van lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, pijn, lymfoedeem
  • het verbeteren van uw conditie en spierkracht 
  • het verbeteren van de manier waarop u uw dagelijkse activiteiten uitvoert
  • problemen met eten, weer op gewicht komen

Verwijzing naar een revalidatiearts

Heeft u klachten of problemen op meerdere gebieden die met elkaar samen hangen? En is er behandeling door een revalidatieteam nodig? Dan kan uw arts u verwijzen naar een revalidatiearts die deskundig is op het gebied van kanker.

De revalidatiearts beoordeelt of begeleiding door een revalidatieteam voor u zinvol is. In dit team zitten verschillende zorgverleners, elk met een eigen deskundigheid. Zij overleggen met elkaar en met de revalidatiearts hoe ze u het beste kunnen helpen. Gezamenlijk maken ze voor u een revalidatieplan.

Medisch specialistische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Boven, E. (medisch oncoloog), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog), Dr. Stuiver, M. (fysiotherapeut), Dr. van den Berg, J.P. (revalidatiearts), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)