Verwijzing voor professionele aanvullende zorg

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Misschien heb je behoefte aan specifieke begeleiding door een zorgverlener. Of volg dit advies uit de Lastmeter en het gesprek met je arts of verpleegkundige.

Verwijzing naar een of meer zorgverleners

Heb je één of meer specifieke klachten of problemen of is er een grote kans dat je die krijgt? En heb je behoefte aan zorg of begeleiding door een deskundige? Dan kan je (huis)arts, verpleegkundige of POH-GGZ je verwijzen naar een of meer professionele zorgverleners.  Bij voorkeur iemand die kennis en ervaring heeft met het begeleiden van mensen met kanker.

Check bij je zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt.

Verwijzing bij psychische klachten of problemen

Bij psychische klachten of problemen kun je naar een psychosociale zorgverlener, zoals een maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of psycholoog. Deze helpt je met de emotionele verwerking van kanker en met het leren omgaan met de gevolgen van kanker.

Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

Verwijzing bij lichamelijke klachten of problemen

Heb je lichamelijke klachten of problemen, dan kun je een verwijzing krijgen naar een paramedische zorgverlener. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logopedist.

Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

  • Het verminderen van lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, pijn en lymfoedeem
  • Het verbeteren van je conditie en spierkracht 
  • Het verbeteren van de manier waarop je je dagelijkse activiteiten uitvoert
  • Problemen met eten, weer op gewicht komen

Verwijzing naar een revalidatiearts

Heb je klachten of problemen op meerdere gebieden die met elkaar samen hangen? En is er behandeling door een revalidatieteam nodig? Dan kan je arts je verwijzen naar een revalidatiearts die deskundig is op het gebied van kanker.

De revalidatiearts beoordeelt of begeleiding door een revalidatieteam voor jou zinvol is. In dit team zitten verschillende zorgverleners, elk met een eigen deskundigheid. Zij overleggen met elkaar en met de revalidatiearts hoe ze jou het beste kunnen helpen. Gezamenlijk maken ze voor jou een revalidatieplan.

Medisch specialistische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Jan-Paul van den Berg

Revalidatiearts, Meander Medisch Centrum

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Josette Hoekstra-Weebers

Socioloog, UMCG

Foto Martijn Stuiver

Dr. Martijn Stuiver

Klinisch epidemioloog, Antoni van Leeuwenhoek
Lector Functioneel Herstel bij Kanker, Hogeschool van Amsterdam

illustratie-deskundige-vrouw

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

illustratie-arts-vrouw

Prof. dr. Epie Boven

Internist-oncoloog, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2018