Wie kan helpen

Arts of verpleegkundige

Opslaan

Hulp bij het omgaan met kanker kunt u krijgen van:

  • uw medisch specialist
  • de verpleegkundige in het ziekenhuis
  • de wijkverpleegkundige
  • uw huisarts 
  • de POH-GGZ van uw huisarts 

Zij kunnen u vragen om de Lastmeter in te vullen. Dit is een vragenlijst over hoe u zich voelt. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen zij u gericht begeleiden of ondersteunen.

Ze kunnen u informeren over manieren om ook zelf aan de slag te gaan met uw klachten, zoals OncoKompas2.0 en de Kanker Nazorg Wijzer. Als het nodig is, verwijzen zij u door naar andere zorgverleners.

Medisch specialist

Uw medisch specialist is verantwoordelijk voor de onderzoeken en behandelingen die u krijgt. Hij begeleidt u als u late gevolgen van kanker hebt. Ook geeft hij voorlichting over uw ziekte, diagnose, behandelingen en bijwerkingen. Verder ondersteunt hij u bij het maken van beslissingen over behandelingen en geeft hij u steun bij eventueel slecht nieuws.

Verpleegkundige

Tijdens de ziekenhuisbezoeken krijgt u informatie, steun en advies van een oncologieverpleegkundige. Met de oncologieverpleegkundige kunt u onder andere praten over de behandeling, voeding, pijnbestrijding en lichaamsbeweging. Maar ook over emoties, klachten en zorgen.

Wijkverpleegkundige

Thuis kunt u hulp krijgen van een wijkverpleegkundige. Deze kan u en uw naasten begeleiden, informeren en adviseren. Hij kan helpen dingen op een rij te zetten en praktische zaken samen met u regelen.

Huisarts

Met uw klachten kunt u ook bij de huisarts terecht. De huisarts kan u in bepaalde mate ondersteunen bij psychische klachten.

POH-GGZ

De huisarts stelt u misschien een gesprek voor met de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Vaak is dit een maatschappelijk werker of verpleegkundige, soms een psycholoog. Deze werkt in dezelfde praktijk als de huisarts.

U kunt met de POH-GGZ praten als u psychische klachten heeft. Hij biedt u handvaten om hiermee om te kunnen gaan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Haak. T. (ervaringsdeskundige), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog), Kuin. A. (geestelijk verzorger), Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)