Arts of verpleegkundige

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Hulp bij het omgaan met kanker kun je krijgen van:

  • je medisch specialist
  • de verpleegkundige in het ziekenhuis
  • de wijkverpleegkundige
  • je huisarts 
  • de POH-GGZ van je huisarts 

Zij kunnen je vragen om de Lastmeter in te vullen. Dit is een vragenlijst over hoe je je voelt. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kunnen zij je gericht begeleiden of ondersteunen.

Ze kunnen je informeren over manieren om ook zelf aan de slag te gaan met je klachten, zoals OncoKompas2.0 en de Kanker Nazorg Wijzer. Als het nodig is, verwijzen zij je door naar andere zorgverleners.

Medisch specialist

Je medisch specialist is verantwoordelijk voor de onderzoeken en behandelingen die je krijgt. Hij begeleidt je als je late gevolgen van kanker hebt. Ook geeft hij voorlichting over je ziekte, diagnose, behandelingen en bijwerkingen. Verder ondersteunt hij je bij het maken van beslissingen over behandelingen en geeft hij je steun bij eventueel slecht nieuws.

Verpleegkundige

Tijdens de ziekenhuisbezoeken krijg je informatie, steun en advies van een oncologieverpleegkundige. Met deze verpleegkundige kun je onder andere praten over de behandeling, voeding, pijnbestrijding en lichaamsbeweging. Maar ook over emoties, klachten en zorgen.

Wijkverpleegkundige

Thuis kun je hulp krijgen van een wijkverpleegkundige. Deze kan jou en je naasten begeleiden, informeren en adviseren. De wijkverpleegkundige kan ook helpen dingen op een rij te zetten en bij het regelen van praktische zaken, zoals thuiszorg.

Huisarts

Met je klachten kun je ook bij de huisarts terecht. Deze kan je in bepaalde mate ondersteunen bij psychische klachten.

POH-GGZ

De huisarts stelt je misschien een gesprek voor met de POH-GGZ. POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Vaak is dit een maatschappelijk werker of verpleegkundige, soms een psycholoog. Deze werkt in dezelfde praktijk als de huisarts.

Je kunt met de POH-GGZ praten als je psychische klachten hebt. Hij of zij biedt je handvaten om met deze klachten om te kunnen gaan.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Josette Hoekstra-Weebers

Socioloog, UMCG

illustratie-deskundige

Annemieke Kuin

Geestelijk verzorger, Dijklander Ziekenhuis

illustratie-deskundige-vrouw

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2018