Omgaan met kanker

Weer aan het werk

Opslaan

Gaat u tijdens of na de behandeling weer aan het werk? Dan is het vaak zoeken wanneer u weer kunt beginnen met werken, welke taken u kunt oppakken en hoeveel uur in de week u kunt werken. De bedrijfsarts kan u hierbij helpen.

De hernieuwde contacten met collega’s kunnen heel prettig zijn. Maar weer aan het werk gaan, kan ook tegenvallen. Sommige mensen hebben het gevoel aan de zijlijn te staan of zijn zelfs aan de kant gezet, omdat ze enige tijd afwezig zijn geweest. Ook zijn mensen soms bang dat anderen denken dat ze er de kantjes vanaf lopen.

Deze gedachten en gevoelens kunnen invloed hebben op het werk, het tempo en de taken. Bespreek uw mogelijkheden, beperkingen en gevoelens met uw leidinggevende en bedrijfsarts.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Haak. T. (ervaringsdeskundige), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog), Kuin. A. (geestelijk verzorger), Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)