Omgaan met kanker

Gevoelens en emoties

Opslaan
Kanker gaat gepaard met gevoelens en emoties. Die kunnen zo heftig zijn dat het soms moeilijk is om er mee om te gaan. Veel mensen hebben de neiging om afleiding te zoeken. Sommigen trekken zich terug. Dat kan allebei helpen. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat emoties erbij horen. Het kan opluchten er ruimte aan te geven, er met anderen over te praten.

Na de behandeling

Als de behandeling voorbij is, kunnen de ervaringen bezinken. U kunt dan toekomen aan het verwerken van wat u allemaal heeft meegemaakt. Daarbij kunnen allerlei negatieve gevoelens en emoties loskomen, zoals: angst, boosheid, frustratie, irritatie, machteloosheid, onzekerheid, paniek, radeloosheid, schaamte, somberheid, verbijstering, verdriet, wanhoop of wantrouwen. Deze emoties kunnen elkaar snel afwisselen.

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste hiermee kunt omgaan. Iedereen is anders en elke situatie is anders. Elk mens verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Soms worden uw gedachten en emoties compleet door uw ziekte beheerst. En soms lukt het om even het gewone leven op te pakken en volop te genieten van alles om u heen. Misschien voelt u zich het ene moment dankbaar dat u er nog bent, maar het volgende moment verdrietig omdat u niet meer de oude bent. Deze wisseling in emoties ervaren veel mensen die kanker hebben (gehad). Meestal worden de emoties na verloop van tijd minder hevig.

Uw omgeving heeft misschien niet in de gaten dat u pas na de behandeling aan verwerken toekomt. Aandacht en begrip kan nu een stuk minder zijn dan tijdens de behandeling. Uw omgeving weet (en ziet) vaak niet wat u daarna nog doormaakt. Het kan helpen om dit te bespreken.

Als kanker een traumatiserende ervaring is

De onderzoeken, diagnose en behandeling van kanker zijn ingrijpend. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Veel mensen voelen zich angstig en onzeker. Maar als deze gevoelens na verloop van tijd niet overgaan, misschien zelfs erger worden of het dagelijks leven belemmeren, kan er meer aan de hand zijn.

Misschien heeft u het ziekteproces als traumatisch ervaren. Zo ontregelend dat u het moeilijk vindt de draad weer op te pakken. Of spelen oude, pijnlijke ervaringen weer op. Deze klachten kunnen ook nog maanden of jaren na de behandeling ontstaan. Ook de angst dat de kanker terugkomt, kan een verlammend gevoel geven.

Heeft u klachten die niet overgaan? Zoals voortdurende angst of boosheid of sterke gevoelens van schuld of hopeloosheid? Of terugkerende nachtmerries, verlies van interesse in dingen die u eerder graag deed of beangstigende gedachten? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar zoek hulp.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Kuin. A. (geestelijk verzorger), Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Haak. T. (ervaringsdeskundige), Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)