Hulp nodig

Verwijzing van kwetsbare (veelal) oudere mensen met kanker

Opslaan

Deze informatie is bedoeld voor kwetsbare (veelal) oudere mensen met kanker en/of hun mantelzorgers en familie.

Kwetsbare (veelal) oudere mensen lijken op het eerste gezicht nog redelijk gezond. Maar ze zijn kwetsbaar vanwege hun hoge leeftijd en/of bijkomende ziekten, het gebruik van verschillende medicijnen of omdat ze weinig reserve hebben.

Welke zorg of begeleiding nodig

Samen met uw behandelend arts of verpleegkundige kunt u na de behandeling uw klachten in kaart brengen. In hoeverre heeft u last van bepaalde problemen? Waar heeft u vooral moeite mee? En waar kunt u misschien professionele aanvullende zorg bij gebruiken?

De Lastmeter kan hierbij helpen. Dit is een vragenlijst over hoe u zich voelt of welke problemen u ervaart. U kunt deze vragenlijst samen met een familielid of vertrouwenspersoon invullen. Daarna kunt u uw antwoorden op de vragen bespreken met uw arts of verpleegkundige.

Als u na ontslag uit het ziekenhuis (nog) niet naar huis kunt

Kunt u na ontslag (nog) niet naar huis? Dan kan de behandelend arts u verwijzen voor revalidatie in een geriatrisch revalidatiecentrum

Als u na ontslag uit het ziekenhuis naar huis kunt

Verwacht de arts dat u na ontslag uit het ziekenhuis weer zelfstandig thuis kunt functioneren, eventueel met hulp van (geplande) thuiszorg? Dan kunt u na ontslag naar huis.

Heeft u behoefte aan zorg of begeleiding bij lichamelijke of psychosociale problemen? Of denkt de arts dat dit nuttig voor u kan zijn? Dan verwijst hij u naar 1 of meer zorgverleners. Of hij verwijst u naar een revalidatiearts die deskundig is op het gebied van kanker.

Wanneer het thuis toch nog niet gaat

Blijkt binnen 1 week na uw ontslag uit het ziekenhuis dat u thuis toch (nog) niet zelfstandig kunt functioneren, ook niet met thuiszorg? Dan kan de arts u verwijzen naar een geriatrisch revalidatiecentrum 

Naar een geriatrisch revalidatiecentrum

Een specialist ouderengeneeskunde en/of geriater bepaalt of u in aanmerking komt voor revalidatie in een geriatrisch revalidatiecentrum. Zo'n centrum is vooral bedoeld voor ouderen die in het ziekenhuis een medische behandeling hebben ondergaan en nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan.

In een geriatrisch revalidatiecentrum werkt u aan uw herstel. Een revalidatieteam begeleidt u daarbij. In dit team zitten verschillende zorgverleners, elk met een eigen deskundigheid. Zij stellen samen met u en de specialist ouderengeneeskunde een revalidatieplan op.

Doel van de revalidatie is dat u weer zelfstandig thuis kunt functioneren. En dat u uzelf kunt verplaatsen en verzorgen, eventueel met hulp van de thuiszorg. U verblijft enige tijd in het revalidatiecentrum. Daarna kunt u vanuit huis eventueel verder werken aan uw herstel.

Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Bronsgeest, M. (overige deskundige), Drs. Klaassens, N.H. (specialist ouderengeneeskunde), Peters-Sips, M. (overige deskundige)