Verwijzing van kwetsbare (veelal) oudere mensen met kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Deze informatie is bedoeld voor kwetsbare (veelal) oudere mensen met kanker en/of hun mantelzorgers en familie.

Kwetsbare (veelal) oudere mensen lijken op het eerste gezicht nog redelijk gezond. Maar ze zijn kwetsbaar vanwege hun hoge leeftijd en/of bijkomende ziekten, het gebruik van verschillende medicijnen of omdat ze weinig reserve hebben.

Welke zorg of begeleiding nodig

Samen met je behandelend arts of verpleegkundige kun je na de behandeling je klachten in kaart brengen. In hoeverre heb je last van bepaalde problemen? Waar heb je vooral moeite mee? En waar kun je  misschien professionele aanvullende zorg bij gebruiken?

De Lastmeter kan hierbij helpen. Dit is een vragenlijst over hoe je je voelt of welke problemen je ervaart. Je kunt deze vragenlijst samen met een familielid of vertrouwenspersoon invullen. Daarna kun je je antwoorden op de vragen bespreken met je arts of verpleegkundige.

Als je na ontslag uit het ziekenhuis (nog) niet naar huis kunt

Kun je na ontslag (nog) niet naar huis? Dan kan de behandelend arts je verwijzen voor revalidatie in een geriatrisch revalidatiecentrum

Als je na ontslag uit het ziekenhuis naar huis kunt

Verwacht de arts dat je na ontslag uit het ziekenhuis weer zelfstandig thuis kunt functioneren, eventueel met hulp van (geplande) thuiszorg? Dan kun je na ontslag naar huis.

Heb je behoefte aan zorg of begeleiding bij lichamelijke of psychosociale problemen? Of denkt de arts dat dit nuttig voor je kan zijn? Dan verwijst hij of zij je naar 1 of meer zorgverleners. Of hij verwijst je naar een revalidatiearts die deskundig is op het gebied van kanker.

Wanneer het thuis toch nog niet gaat

Blijkt binnen 1 week na je ontslag uit het ziekenhuis dat je thuis toch (nog) niet zelfstandig kunt functioneren, ook niet met thuiszorg? Dan kan de arts je verwijzen naar een geriatrisch revalidatiecentrum 

Naar een geriatrisch revalidatiecentrum

Een specialist ouderengeneeskunde en/of geriater bepaalt of je in aanmerking komt voor revalidatie in een geriatrisch revalidatiecentrum. Zo'n centrum is vooral bedoeld voor ouderen die in het ziekenhuis een medische behandeling hebben ondergaan en nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan.

In een geriatrisch revalidatiecentrum werk je aan je herstel. Een revalidatieteam begeleidt je daarbij. In dit team zitten verschillende zorgverleners, elk met een eigen deskundigheid. Zij stellen samen met jou en de specialist ouderengeneeskunde een revalidatieplan op.

Doel van de revalidatie is dat je weer zelfstandig thuis kunt functioneren. En dat je jezelf kunt verplaatsen en verzorgen, eventueel met hulp van de thuiszorg.

Je verblijft enige tijd in het revalidatiecentrum. Daarna kun je vanuit huis eventueel verder werken aan je herstel.

Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-deskundige-vrouw

Monica Bronsgeest

Patiëntvertegenwoordiger, NFK

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. Nynke Klaassens

Specialist ouderengeneeskunde, Amaris Zorggroep

illustratie-deskundige-vrouw

Mariëlle Peters-Sips

Patiëntvertegenwoordiger, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2018