Wie kan helpen

Revalidatiearts

Opslaan

Heeft u klachten of problemen op meerdere gebieden? En hangen deze klachten of problemen met elkaar samen? Dan kan uw arts, huisarts of bedrijfsarts u doorverwijzen naar een revalidatiearts met deskundigheid op het gebied van kanker. Ook als de kans groot is dat u meerdere samenhangende problemen krijgt, kan hij u verwijzen.

Bij wat voor problemen?

Het kan gaan om de volgende problemen:

 • lichamelijke problemen, bijvoorbeeld een sterk verminderde conditie, verlies van spierkracht of moeite met het bewegen van bepaalde lichaamsdelen, pijn na de behandeling
 • cognitieve problemen, bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen of problemen met het verwerken van informatie
 • emotionele problemen, bijvoorbeeld depressie of overmatige last van angst
 • sociale problemen, bijvoorbeeld moeite met het aangaan en/of onderhouden van vriendschappen en relaties, seksuele problemen
 • problemen met rolveranderingen (bijvoorbeeld een veranderde relatie met de partner of een veranderde rol op het werk)
 • problemen op het gebied van zingeving

U kunt ook een verwijzing voor een revalidatiearts krijgen als u zeer uitgebreide of ernstige functiestoornissen heeft (bijvoorbeeld ernstig problemen met hart, longen, lever of nieren), met blijvende beperkingen en de arts een langdurig herstelproces of onvolledig herstel verwacht.

Wat doet een revalidatiearts?

Een revalidatiearts is een medisch specialist die zich richt zich op het oplossen, verminderen of zo mogelijk voorkomen van de gevolgen van een ziekte. Het gaat hierbij niet alleen om de functies van het lichaam (bijvoorbeeld spierkracht), maar ook om de gevolgen die een aandoening heeft op activiteiten (bijvoorbeeld lopen en zelfverzorging) en participatie (bijvoorbeeld werk of relaties). 

Het eerste gesprek

Met de revalidatiearts bespreekt u welke klachten u heeft en welke problemen er spelen. Om dit nauwkeuriger in kaart te brengen, kan de revalidatiearts testen en vragenlijsten gebruiken.

Revalidatieplan

Na het eerste gesprek bepaalt de revalidatiearts òf een revalidatieprogramma voor u zinvol kan zijn en zo ja, welke zorgverleners u kunnen helpen.

Zij maken gezamenlijk en in overleg met u een revalidatieplan. Hierin staan uw revalidatiedoelen. Deze doelen zijn op verschillende gebieden: lichamelijk, mentaal, sociaal en zingeving.

Voorbeelden van revalidatiedoelen zijn:

 • verbeteren van conditie en spierkracht zodat u activiteiten als lopen, fietsen en tillen zo goed mogelijk kunt doen
 • leren omgaan met klachten en beperkingen zodat uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk is
 • energie beter leren verdelen, zodat u zich niet overbelast
 • weer gaan werken, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke taken

Revalidatieprogramma

Nadat uw revalidatiedoelen zijn vastgesteld, start u met een revalidatieprogramma. Dit programma is specifiek aangepast op uw behoeften en klachten. Dat heet revalidatiezorg op maat.

Het revalidatieprogramma bestaat altijd voor een deel uit lichamelijk oefeningen. Andere onderdelen zijn:

 • psychosociale begeleiding
 • coaching voor energieverdeling
 • voedingszorg en dieet 
 • arbeidsreïntegratie

U krijgt te maken met verschillende zorgverleners. Zij helpen u, elk vanuit hun eigen deskundigheid. De zorgverleners werken samen in een revalidatieteam onder leiding van een revalidatiearts. Ze overleggen regelmatig over uw voortgang in het behalen van de revalidatiedoelen.

Waar revalideren

Voor een revalidatieprogramma kunt u terecht:

 • op de polikliniek revalidatie van een ziekenhuis
 • bij een zelfstandig behandelcentrum 
 • bij een revalidatiecentrum 

Alleen op deze plaatsen wordt medisch specialistische revalidatie aangeboden. De medisch specialistische revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Boven, E. (medisch oncoloog), Dr. Stuiver, M. (fysiotherapeut), Dr. van den Berg, J.P. (revalidatiearts)