Omgaan met kanker

Wanneer verwerken niet lukt

Opslaan

Een aantal mensen verwerkt het hebben van kanker op eigen kracht, al dan niet met de hulp van iemand uit hun directe omgeving. Maar anderen lukt het niet om alle gevoelens en emoties een plek te geven. De klachten worden niet minder, hoe zij het ook proberen.

Er ontstaan juist meer klachten, zoals:

 • piekeren
 • angst
 • vermoeidheid
 • geen eetlust
 • problemen met slapen
 • snel geïrriteerd voelen
 • vaak het gevoel hebben te moeten huilen
 • uitingen van stress, zoals hoofdpijn of spierspanningen
 • sombere gevoelens
 • voortdurend schuldgevoel
 • het gevoel hebben vast te lopen

Om hulp vragen kan lastig zijn

Veel mensen lopen lang rond met deze klachten. De drempel om hulp te zoeken is vaak hoog.

Verschillende gedachten en overtuigingen kunnen iemand ervan weerhouden:

 • Het is normaal dat iemand die kanker heeft (gehad) er weleens doorheen zit.
 • Klachten relativeren: zo erg is het ook weer niet, het komt wel weer goed
 • Vrienden en familie bieden al steun
 • Na genezing kan het leven toch weer opgepakt worden?
 • Hulp aannemen is een teken van zwakte.

Deze gedachten zijn heel begrijpelijk, maar ze helpen uiteindelijk niet.

Hulp zoeken is soms wel aan te raden

Hulp betekent niet per se maandenlang in therapie gaan. Soms kunnen een paar gesprekken met een zorgverlener al helpen.

Tijdens de behandeling in het ziekenhuis hebt u misschien al met de arts of verpleegkundige over uw klachten gesproken. Bent u onder controle? Dan kunt u met uw zorgen of klachten terecht bij de arts die uw controle-onderzoeken uitvoert. Dat is de specialist of de huisarts.
  
Als u dat wilt, kan de (huis)arts of verpleegkundige u doorverwijzen naar een psychosociale zorgverlener. Dat kan een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger zijn.

U kunt ook samen met een naaste hulp zoeken, bijvoorbeeld bij relatieproblemen.

Voordelen van een gesprek met een zorgverlener

Een zorgverlener kan helpen om te gaan met gevoelens en emoties. Voordelen van professionele hulp zijn:

 • Het kan ingewikkeld zijn om u te uiten bij naasten. Mensen in uw omgeving vinden iets van uw ziekteproces en hebben misschien een oordeel. De professional zal niet oordelen.
 • Naasten voelen ook verdriet. Misschien bent u (onbewust) toch voorzichtig met uw hart bij hen luchten. Dat hoeft bij de zorgverlener niet.
 • Verwerking met de hulp van een professional kan uw naasten misschien ontlasten. Dat kan goed zijn voor de relatie.
 • Als u een afspraak heeft gemaakt bij een zorgverlener, denkt u waarschijnlijk beter na waarover u wilt praten. Daardoor bent u gerichter bezig met klachten of vragen.
 • Het kan prettig zijn uw verhaal nog eens helemaal te kunnen vertellen. Dat kan tot nieuwe inzichten leiden.
 • De zorgverlener geeft handvaten om met emoties en gevoelens om te gaan. Hierdoor kunnen klachten minder worden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Haak. T. (ervaringsdeskundige), Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Kuin. A. (geestelijk verzorger), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog)