Omgaan met kanker

Somberheid en depressie

Opslaan

Als u te maken krijgt met kanker is het helemaal niet verwonderlijk dat u verdrietig bent of boos. Meestal komen en gaan deze gevoelens. Maar soms komt u in een spiraal naar beneden terecht. U wordt lusteloos, u hebt nergens meer zin in, u komt niet meer in beweging, u brengt de energie niet meer op om uw zorgen met anderen te delen. Dan is de kans groot dat u lijdt aan depressie.

Een depressie is meer dan een tijdelijke somberheid. Een depressie is een ziekte, die grote gevolgen kan hebben. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen. Inmiddels is duidelijk dat er ook lichamelijke oorzaken zijn aan te wijzen voor depressies. Die hebben te maken met de stofwisseling in uw hersenen. Sommige vormen van kanker verstoren die stofwisseling, waardoor u sneller depressief wordt.

Depressie is vaak goed te behandelen, door gesprekken met een deskundige hulpverlener en zo nodig met medicijnen (antidepressiva).

U kunt ook veel doen om te voorkomen dat u depressief wordt. Als u zich fitter voelt wordt u minder gemakkelijk depressief. Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk in conditie te blijven, ook tijdens de chemotherapie. Ook u goed kleden en er verzorgd uitzien kan helpen voorkomen dat u zich depressief gaat voelen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Smorenburg, C.H. (medisch oncoloog)