Omgaan met kanker

Somberheid en depressie

Opslaan

Als je te maken krijgt met kanker is het helemaal niet verwonderlijk dat je verdrietig bent of boos. Meestal komen en gaan deze gevoelens. Maar soms kom je in een spiraal naar beneden terecht. Je wordt lusteloos, hebt nergens meer zin in, komt niet meer in beweging. En je brengt de energie niet meer op om je zorgen met anderen te delen. Dan is de kans groot dat je een depressie hebt.

Wat is een depressie?

Een depressie is meer dan een tijdelijke somberheid. Een depressie is een ziekte, die grote gevolgen kan hebben. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen.

Inmiddels is duidelijk dat er ook lichamelijke oorzaken zijn aan te wijzen voor depressies. Die hebben te maken met de stofwisseling in de hersenen. Sommige vormen van kanker verstoren die stofwisseling, waardoor je sneller depressief wordt.

Depressie is vaak goed te behandelen, door gesprekken met een deskundige hulpverlener en zo nodig met medicijnen (antidepressiva).

Een depressie voorkomen

Je kunt ook veel doen om te voorkomen dat je depressief wordt. Als je je fitter voelt wordt je minder gemakkelijk depressief. Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk in conditie te blijven, ook tijdens de chemotherapie. Ook je goed kleden en er verzorgd uitzien kan helpen voorkomen dat je je depressief gaat voelen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Smorenburg, C.H. (medisch oncoloog)