Begeleiding door een Bedrijfsarts Consulent Oncologie of arbeidsdeskundige

Voor begeleiding en advies bij het weer gaan werken en (arbeids)revalidatie kunt u terecht bij een Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) of een (klinisch) arbeidsgeneeskundige (oncologie).

Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO)
Een BACO is een bedrijfsarts die specialist is in de begeleiding van mensen met kanker. De consulent adviseert u en uw behandelaar (medisch specialist, eigen bedrijfsarts en huisarts) bij vragen en/of problemen bij het houden van werk, (arbeids)revalidatie en het weer gaan werken. De BACO kan via de bedrijfsarts of arbodienst (of op indicatie direct) contact met uw werkgever onderhouden. Dit vergroot de kans dat u succesvol terugkomt in uw eigen werk. Als het nodig is kan de BACO ook overleggen met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige om u te helpen bij uw contact met het UWV.

Arbeidsdeskundige en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie
Arbeidsdeskundigen zijn experts in het wegen van belasting en belastbaarheid. Ze kijken naar uw werksituatie en uw eigen omstandigheden. De arbeidsdeskundige zoekt samen met u naar praktische oplossingen om te kunnen (blijven) werken. De arbeidsdeskundige geeft oplossingen op maat. Voor specialistische vragen over kanker en werk kunt u ook terecht bij een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie. De klinisch arbeidsgeneeskundige kan (groepen) patiënten, hun zorgverleners en hun werkgever of branche informeren en adviseren over de mogelijke relatie tussen ziekte en werk. Ook kan de arbeidsgeneeskundige hen informeren en adviseren over de mogelijke gevolgen van de ziekte en de behandeling op het houden van werk en terugkeren naar werk.

Kosten en verwijzing
Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de eventuele vergoeding van de kosten van een BACO of klinisch arbeidsgeneeskundige. U kunt van uw behandelteam, medisch specialist, huisarts of eigen bedrijfsarts een verwijzing krijgen naar een BACO of klinisch arbeidsgeneeskundige.

De meeste BACO’S en klinisch arbeidsgeneeskundigen werken in ziekenhuizen en revalidatieklinieken of zijn daar aan verbonden. Daarnaast werken ze ook vanuit een arbodienst, als zelfstandig specialist of via het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA-Ned). De klinische arbeidsgeneeskundigen en BACO’s hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA). Bij de NVKA is een overzicht te vinden van BACO's in Nederland.

Je kunt bij de volgende 2 organisaties terecht: