Vermoeidheid bij kanker

Tmc over deze informatie
Veel mensen die kanker hebben of hebben gehad, hebben last van vermoeidheid: 

U kunt last hebben van vermoeidheid:
  • voor de behandeling
  • tijdens of kort na de behandeling
  • na de behandeling, waarbij de vermoeidheid niet overgaat en u beperkt in uw dagelijkse activiteiten

Vermoeidheid voor de behandeling

De vermoeidheid die optreedt voor de behandeling kan door de kanker zelf komen. Andere klachten zoals bloedarmoede, koorts of een verminderde eetlust kunnen bijdragen aan de vermoeidheid.

Vermoeidheid tijdens en kort na de behandeling

De vermoeidheid die optreedt tijdens en kort na de behandeling is een bijwerking van de behandeling. Deze gaat meestal vanzelf over. Deze vermoeidheid wordt door de meeste mensen met kanker en hun naasten gezien als ‘iets dat er bij hoort’.

Lees meer over vermoeidheid tijdens en kort na de behandeling.

Vermoeidheid na de behandeling die niet meer overgaat

Houdt de vermoeidheid langer dan 6 maanden aan na de behandeling? En kan uw arts geen lichamelijke verklaring vinden voor de vermoeidheid? Dan kan sprake zijn van chronische vermoeidheid.

Lees meer over chronische vermoeidheid na de behandeling en wat u daar zelf aan kunt doen.