Wat is…?

Niet-spierinvasieve blaaskanker

Opslaan

Deze informatie gaat uitsluitend over niet-spierinvasieve blaaskanker. Dit heet ook wel oppervlakkige blaaskanker. Deze vorm van blaaskanker zit alleen in het slijmvliesweefsel (urotheel) van de blaas

In de bibliotheek van kanker.nl vindt u ook informatie over spierinvasieve blaaskanker.  Bij deze vorm van blaaskanker is de tumor doorgegroeid in de spierlaag van de blaas.

Drie risicogroepen

Een niet-spierinvasieve tumor is op basis van verschillende kenmerken onder te verdelen in 3 risicogroepen:

  • laag risico
  • matig risico
  • hoog risico

De behandeling verschilt per risicogroep. Dat geldt ook voor de controle.

Een niet-spierinvasief groeiende tumor die agressief van aard is, kan na verloop van tijd doorgroeien in de blaasspier.

Bij 50 tot 70% van de patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom komt de tumor terug na behandeling. De kans op terugkeer is het grootst in de hoog-risicogroep. 

Carcinoma in situ (CIS)

Bij 5 tot 10% van de patiënten is sprake van een bijzondere vorm van niet-spierinvasieve tumor: carcinoma in situ (CIS). CIS gedraagt zich vaak agressiever dan andere niet-spierinvasieve tumoren.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. Dr. Reijke, T.M. de (uroloog)