Patiëntenorganisatie voor huidlymfoom

Opslaan

De stichting Huidlymfoom is een patiëntenorganisatie voor mensen met een huidlymfoom.

In samenwerking met het Platform Zeldzame Kankers zet de stichting zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Verder levert de stichting vanuit patiëntenperspectief een bijdrage  aan de opzet van wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van huidlymfomen.

Het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers is onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, waar 19 kankerpatiëntenorganisatie bij zijn aangesloten. Je vindt hier betrouwbare informatie op allerlei gebieden en kunt er in contact komen met lotgenoten. Het is een huis voor en door patiënten met zeldzame kanker.

Het platform is een nieuwe vorm van patiëntparticipatie en is erop gericht de ervaringen van patiënten met een zeldzame kanker te bundelen. Hierdoor is het makkelijker om op te komen voor de belangen van deze kwetsbare groep. Alles met als doel de zorg en de kwaliteit van leven voor hen te verbeteren.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.  

Je kunt je stem laten horen via het patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem deelt NFK met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.