Wat is…?

Borstkanker mannen

Opslaan

Borstkanker komt voor bij vrouwen én bij mannen. Borstkanker komt voornamelijk voor bij vrouwen, maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Een ander woord voor borstkanker is mammacarcinoom.

Hoe vaak komt borstkanker bij mannen voor?

Borstkanker komt bij mannen niet vaak voor. Van alle borstkankerpatiënten is 1 op de 150 man. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen borstkanker.

Net als vrouwen kunnen mannen op elke leeftijd borstkanker krijgen. Borstkanker komt bij mannen het meeste voor tussen 60 en 80 jaar. Bij vrouwen is dat tussen de 50 en 70 jaar. Jonge mannen met borstkanker komen heel weinig voor.

Overeenkomsten en verschillen met vrouwen

Hoewel borstkanker meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, zijn er veel overeenkomsten. Daarom is de behandeling voor borstkanker bij mannen afgeleid van die bij vrouwen.

Toch zijn er wel enkele verschillen tussen borstkanker bij mannen en vrouwen. De belangrijkste zijn:

  • De gemiddelde leeftijd waarop mannen borstkanker krijgen is 68 jaar. Bij vrouwen is dat 61 jaar. 
  • Bij mannen met borstkanker is er vaker sprake van een erfelijke aanleg. Ongeveer 10% van de mannen heeft de ziekte gekregen door een erfelijke afwijking, vaak in het BRCA1-gen of BRCA2-gen. Bij vrouwen is dat ongeveer 5%. Lees meer over erfelijkheid en borstkanker mannen.
  • Bij mannen is een borstsparende operatie bijna nooit mogelijk. Dat komt omdat mannen minder borstweefsel hebben. 
  • In vergelijking met vrouwen wordt borstkanker bij mannen vaker in een later stadium ontdekt. De tumor is dan al groter en vaker uitgezaaid naar lymfeklieren in de oksel, of naar andere plekken in het lichaam. Hierdoor is de prognose voor mannen gemiddeld slechter dan voor vrouwen.
  • Voor vrouwen is er het bevolkingsonderzoek borstkanker. Omdat borstkanker bij mannen weinig voorkomt, is dit bevolkingsonderzoek er niet voor mannen.

Vormen van borstkanker bij mannen

Mannen hebben maar weinig klierweefsel in de borst. Daarom ontstaat borstkanker bij mannen bijna altijd in de melkgangen. Omdat de melkgangen bij mannen achter de tepel zitten, ontstaat borstkanker bij mannen altijd in de buurt van de tepel.

De medische term voor borstkanker die in de melkgangen ontstaat is ductaal carcinoom. Ductaal betekent dat de kanker ontstaat in de melkgangen. Carcinoom is een ander woord voor een kwaadaardige tumor.

Er zijn 2 soorten ductaal carcinoom:

Invasief ductaal carcinoom

Kankercellen van een invasief ductaal carcinoom hebben eigenschappen waardoor ze in omliggende weefsels binnen de borst kunnen groeien. Bijvoorbeeld in het vetweefsel of in de bloedvaten. Bij 90 tot 95% van de mannen met borstkanker gaat het om invasief ductaal carcinoom.

Invasief ductaal carcinoom is geen uitgezaaide borstkanker, daar is pas sprake van als de kankercellen zich buiten de borst hebben verspreid. Maar de kankercellen van een invasief ductaal carcinoom hebben wel de eigenschappen om zich ook buiten de borst te verspreiden. Bij uitgezaaide borstkanker bij mannen gaat het dus vaak om deze soort.

Ductaal carcinoom in situ

Ductaal carcinoom in situ (DCIS) is een niet-invasieve tumor. In situ betekent op zijn plaats. De kankercellen ontstaan in de melkgangen, maar verspreiden zich niet naar omliggend vetweefsel of bloedvaten. En kunnen dus ook niet verder uitzaaien. Vaak gaat het om onrustige afwijkende cellen, die zich in sommige gevallen kunnen ontwikkelen tot borstkanker.

Bij 5 tot 10% van de mannen met borstkanker gaat het om een DCIS.

Andere vormen van borstkanker bij mannen

Bij 1 tot 2% van de mannen ontstaat de tumor niet in de melkgangen. Er kan sprake zijn van een lobulair carcinoom. Deze tumor ontstaat in het klierweefsel. Een lobulair carcinoom is een invasieve tumor.

Er kan ook sprake zijn van een lobulaire neoplasie. Dit is eigenlijk een risicofactor om borstkanker te krijgen.

Kenmerken van borstkanker bij mannen

Als er een tumor is ontdekt, zal de arts deze onderzoeken op een aantal kenmerken. Is de tumor gevoelig voor hormonen en is een bepaald eiwit genaamd HER2 aanwezig?

Hormoongevoelig of hormoonongevoelig

Borstkanker kan hormoongevoelig of hormoonongevoelig zijn. Het verschil is van belang voor de behandeling: alleen hormoongevoelige tumoren kunnen behandeld worden met hormonale therapie.
 

  • Bij ongeveer 90% van de mannen is de borstkanker hormoongevoelig. Dit betekent dat de tumor groeit onder invloed van hormonen de oestrogenen en/of progesteron en dus behandeld kan worden met hormonale therapie.
  • Bij ongeveer 10% van de mannen is de borstkanker hormoonongevoelig. Dit betekent dat de tumor niet groeit onder invloed van hormonen. Hormonale therapie heeft dan geen effect.

HER2-positief of HER2-negatief

HER2 is een eiwit en staat voor: Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2. Een HER2-positieve tumor betekent dat er overmatig veel HER2-eiwit op de tumor aanwezig is. HER2-eiwit stimuleert de tumorgroei.

Het verschil tussen HER2-positief en HER2-negatief is van belang voor de behandeling. Alleen HER2-positieve tumoren kunnen behandeld worden met doelgerichte therapie.
 

  • Bij ongeveer 10% van de mannen is de borstkanker HER2-positief (aanwezig).
  • Bij ongeveer 90% van de mannen is de borstkanker HER2-negatief (niet aanwezig).

Triple negatieve borstkanker

Bij triple negatieve borstkanker ontbreken bovenstaande kenmerken. De tumor groeit niet onder invloed van oestrogeen, progesteron en HER2. Door het ontbreken van deze 3 kenmerken spreekt men van triple negatieve borstkanker. Oftewel: 3 keer negatief.

Triple negatieve borstkanker kan niet behandeld worden met hormonale therapie en ook niet met doelgerichte therapie. De standaardbehandeling voor triple negatieve borstkanker is vaak een operatie, chemotherapie en bestraling.

Triple negatieve borstkanker komt zowel bij mannen als vrouwen voor. Bij mannen is deze vorm heel zeldzaam. De meeste mannen met borstkanker hebben een hormoongevoelige tumor.

Borstkanker bij mannen vaak later ontdekt

Borstkanker wordt bij mannen bijna altijd pas laat ontdekt, als er duidelijke symptomen zijn. Bovendien wordt bij klachten niet altijd direct gedacht aan borstkanker. De mannen zelf, maar ook zorgverleners zijn minder alert op de mogelijkheid van borstkanker bij mannen.

Het gevolg hiervan is dat het stadium waarin borstkanker wordt ontdekt voor mannen vaak hoger is dan voor vrouwen. Een hoger ziektestadium betekent meestal ook een slechtere prognose. In hetzelfde ziektestadium hebben mannen en vrouwen een vergelijkbare prognose.

Omdat borstkanker bij mannen maar weinig voorkomt, is er geen bevolkingsonderzoek voor hen.

Anatomie borst man

De borst van een volwassen man lijkt op de borst van een meisje vóór de puberteit. Beiden hebben een paar melkgangen vlak achter en naast de tepel. Bij meisjes ontwikkelen zich onder invloed van vrouwelijke hormonen de melkgangen, melkklieren, vetweefsel en bindweefsel tot een volgroeide borst.

Deze ontwikkeling vindt vooral plaats door de invloed van het hormoon oestrogeen. Jongens en mannen produceren weinig oestrogeen. Daarom ontwikkelt het aanwezige borstweefsel zich niet verder.

Gynaecomastie

Een uitzondering hierop zijn mannen met een gynaecomastie. Dit is een aandoening waarbij een of beiden borsten zich toch gaan ontwikkelen. Gynaecomastie komt het meeste voor in de puberteit en ontstaat waarschijnlijk door een verstoring in de hormoonspiegels.

Voor mannen is dit vaak een vervelende ontwikkeling, vooral voor het uiterlijk. Maar de aandoening is zelf niet gevaarlijk en geeft ook geen hoger risico op borstkanker. Wel is het belangrijk om de oorzaak van een gynaecomastie te laten onderzoeken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Witkamp, A.J. (chirurg-oncoloog), Prof. Dr. Struikmans, H. (radiotherapeut), Dr. Vrijaldenhoven, S. (medisch oncoloog), Dr. Duijnhoven van, F. (chirurg), Hamoen, W. (ervaringsdeskundige), Haarhuis, B. (ervaringsdeskundige), Sjoerdsma, F. (ervaringsdeskundige), Doff, A. (ervaringsdeskundige)