Soorten borstkanker bij mannen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Mannen hebben maar weinig klierweefsel in de borst. Daarom ontstaat borstkanker bij mannen bijna altijd in de melkgangen. Omdat de melkgangen bij mannen achter de tepel zitten, ontstaat borstkanker bij mannen altijd in de buurt van de tepel.

De medische term voor borstkanker die in de melkgangen ontstaat is ductaal carcinoom. Ductaal betekent dat de kanker ontstaat in de melkgangen. Carcinoom is een ander woord voor een kwaadaardige tumor.

Er zijn 2 soorten ductaal carcinoom:

Invasief ductaal carcinoom

Kankercellen van een invasief ductaal carcinoom hebben eigenschappen waardoor ze in omliggende weefsels binnen de borst kunnen groeien. Bijvoorbeeld in het vetweefsel of in de bloedvaten. Bij 90 tot 95% van de mannen met borstkanker gaat het om invasief ductaal carcinoom.

Invasief ductaal carcinoom is geen uitgezaaide borstkanker, daar is pas sprake van als de kankercellen zich buiten de borst hebben verspreid. Maar de kankercellen van een invasief ductaal carcinoom hebben wel de eigenschappen om zich ook buiten de borst te verspreiden. Bij uitgezaaide borstkanker bij mannen gaat het dus vaak om deze soort.

Ductaal carcinoom in situ

Ductaal carcinoom in situ (DCIS) is een niet-invasieve tumor. In situ betekent op zijn plaats. De kankercellen ontstaan in de melkgangen, maar verspreiden zich niet naar omliggend vetweefsel of bloedvaten. En kunnen dus ook niet verder uitzaaien.

Vaak gaat het om onrustige afwijkende cellen, die zich in sommige gevallen kunnen ontwikkelen tot borstkanker. Bij 5 tot 10% van de mannen met borstkanker gaat het om een DCIS.

Andere vormen van borstkanker bij mannen

Bij 1 tot 2% van de mannen ontstaat de tumor niet in de melkgangen. Er kan sprake zijn van een lobulair carcinoom. Deze tumor ontstaat in het klierweefsel. Een lobulair carcinoom is een invasieve tumor.

Er kan ook sprake zijn van een lobulaire neoplasie. Dit is eigenlijk een risicofactor om borstkanker te krijgen.

Kenmerken van borstkanker

Als er een tumor is ontdekt, zal de arts deze onderzoeken op een aantal kenmerken. Is de tumor gevoelig voor hormonen en is een bepaald eiwit genaamd HER2 aanwezig?

Hormoongevoelig of hormoonongevoelig

Borstkanker kan hormoongevoelig of hormoonongevoelig zijn. Het verschil is van belang voor de behandeling: alleen hormoongevoelige tumoren kunnen behandeld worden met anti-hormonale therapie.

Bij ongeveer 90% van de mannen is de borstkanker hormoongevoelig. Dit betekent dat de tumor groeit onder invloed van hormonen de oestrogenen en/of progesteron en dus behandeld kan worden met anti-hormonale therapie.

Bij ongeveer 10% van de mannen is de borstkanker hormoonongevoelig. Dit betekent dat de tumor niet groeit onder invloed van hormonen. Anti-hormonale therapie heeft dan geen effect.

HER2-positief of HER2-negatief

HER2 is een eiwit en staat voor: Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2. Een HER2-positieve tumor betekent dat er overmatig veel HER2-eiwit op de tumor aanwezig is. HER2-eiwit stimuleert de tumorgroei.

Het verschil tussen HER2-positief en HER2-negatief is van belang voor de behandeling. Alleen HER2-positieve tumoren kunnen behandeld worden met doelgerichte therapie.

Bij ongeveer 10% van de mannen is de borstkanker HER2-positief (aanwezig). Bij ongeveer 90% van de mannen is de borstkanker HER2-negatief (niet aanwezig).

Triple negatieve borstkanker

Bij triple negatieve borstkanker ontbreken bovenstaande kenmerken. De tumor groeit niet onder invloed van oestrogeen, progesteron en HER2. Door het ontbreken van deze 3 kenmerken spreekt men van triple negatieve borstkanker. Oftewel: 3 keer negatief.

Triple negatieve borstkanker kan niet behandeld worden met anti-hormonale therapie en ook niet met doelgerichte therapie. De standaardbehandeling voor triple negatieve borstkanker is vaak een operatie, chemotherapie en bestraling.

Triple negatieve borstkanker komt zowel bij mannen als vrouwen voor.  Bij mannen is deze vorm heel zeldzaam. De meeste mannen met borstkanker hebben een hormoongevoelige tumor.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mannen

Mannen die borstkanker hebben (gehad)

Illustratie mannen

Projectgroep mannenmetborstkanker.nl

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

Foto Frederieke van Duijnhoven

Dr. Frederieke van Duijnhoven

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Arjen Witkamp

Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2017