Ziekenhuizen voor borstkanker bij mannen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Voor de diagnose en behandeling van borstkanker kun je in Nederland terecht in verschillende ziekenhuizen. Wat voor jou het beste ziekenhuis is, hangt af van de soort borstkanker die je hebt, je persoonlijke situatie, zoals je leeftijd of het stadium van je ziekte, en je eigen wensen.

Wat is het beste ziekenhuis als je borstkanker hebt? 

Om je te helpen bij je keuze van een ziekenhuis, heeft de Borstkankervereniging Nederland (BVN) de Monitor Borstkankerzorg ontwikkeld, zie de link hieronder. 

Via de Monitor Borstkankerzorg kun je zoeken naar een mammapoli in Nederland die het beste bij je past. Ook vind je informatie over het zorgaanbod, doorlooptijden, het aantal behandelde patiënten en ervaringen van andere patiënten.

De BVN heeft 11 criteria opgesteld voor patiëntgerichte borstkankerzorg. In de Monitor zijn de mammapoli’s die voldoen aan een bepaald aantal van deze criteria met een roze lintje gemarkeerd.

Landelijke kwaliteitsnormen voor borstkankerzorg

Voor de behandeling van borstkanker bestaan kwaliteitsnormen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan mensen met borstkanker te kunnen bieden.

De belangrijkste kwaliteitseis voor borstkanker is dat een ziekenhuis minimaal 50 operaties per jaar per ziekenhuislocatie moet uitvoeren (SONCOS 2021).

Op Europees niveau geldt een norm van minimaal 150 nieuwe borstkankerpatiënten per ziekenhuis per jaar (EUSOMA).

Je kunt je arts altijd vragen of het ziekenhuis aan deze normen voldoet.

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

De NBCA geeft inzicht in de kwaliteit van de zorg van geopereerde borstkankerpatiënten in Nederland. Dit kwaliteitssysteem is ontwikkeld door borstkankerspecialisten, vertegenwoordigd in het NABON, in samenwerking met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. NABON is de afkorting van Nationaal Borstkankeroverleg Nederland.

Deze groep heeft met elkaar afgesproken hoe de kwaliteit van de zorg van geopereerde borstkankerpatiënten meetbaar kan worden gemaakt. Dat gebeurt met zogenaamde indicatoren.

In de NBCA worden op eenduidige wijze gegevens over de diagnostiek en behandeling van borstkanker geregistreerd. Voorbeelden zijn het type tumor, of er een MRI is gedaan, en welke operatie er is verricht.

Door die eenduidige registratie van gegevens en de kwaliteitsindicatoren is het mogelijk om de kwaliteit van de borstkankerzorg in ziekenhuizen te vergelijken. 

Bekijk de uitkomsten van de NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2020, zie de link hieronder. Wil je weten hoe jouw ziekenhuis presteert op een of meer van deze indicatoren? Vraag dit dan aan je behandelend arts.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Suzan Vrijaldenhoven

Internist-oncoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

Illustratie mannen

Mannen die borstkanker hebben (gehad)

illustratie-arts-vrouw

Nicola Russell

Radiotherapeut, Antoni van Leeuwenhoek

illustratie-deskundige-man

Tom Bootsma

Onderzoeker, Nederlands Kanker Instituut (NKI)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2022