CT-scan bij blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Met een CT-scan kan de arts onderzoeken hoever de tumor zich heeft uitgebreid. Ook zijn met een CT-scan uitzaaiingen in de longen te zien.

Je kunt een CT-scan krijgen als blijkt dat je spierinvasieve blaaskanker hebt. Ook bij niet-spierinvasieve blaaskanker kan de arts voorstellen om een CT-scan te doen.

Lees op deze pagina over:

Je kunt deze CT-scans vaak tegelijk, in één onderzoek, krijgen.

CT-urografie

Om te kijken of er afwijkingen zijn in de blaas of urinewegen, kan de arts een CT-scan van de blaas en urinewegen laten maken. Deze CT-scan heet een CT-urografie.

Met een CT-urografie kan de arts onderzoeken of de tumor is doorgegroeid naar andere delen van de urinewegen. Als een CT-urografie niet kan, kan een röntgenonderzoek (RPG) gedaan worden.

CT-scan van de borstkas

Heb je spierinvasieve blaaskanker? Dan wil de arts waarschijnlijk kijken of je uitzaaiingen hebt. Dan kun je een CT-scan krijgen van de longen.

CT-scan van de buik

Uitzaaiingen van blaaskanker kunnen ook in je lever zitten. Of in lymfeklieren in je buik. Om dat te onderzoeken kan de arts een CT-scan van de buik laten maken. Je krijgt alleen een CT-scan van je buik als je spierinvasieve blaaskanker hebt.

CT-scan

Deze video legt uit hoe de CT-scan in zijn werk gaat.

Wat is een CT-scan?

Op een CT-scan zijn organen en weefsels heel precies te zien. Het apparaat maakt gebruik van röntgenstraling en een computer. 

Hoe gaat een CT-scan?

Je ligt op een tafel die kan schuiven. Het CT-scanapparaat heeft een ronde opening waar je doorheen schuift. 

Terwijl de tafel verschuift, maakt de CT-scan een aantal foto's. Op een foto is telkens een ander stukje van het orgaan of weefsel te zien. Deze foto’s maken een tumor en eventuele uitzaaiingen zichtbaar. Ze laten ook zien hoe groot de tumor is en welke vorm deze heeft. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Foto Richard Meijer

Dr. Richard Meijer

Uroloog-oncoloog, UMC Utrecht

LinkedIn

logo patientenvereniging blaas of nierkanker

Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker

Patiëntenorganisatie

Website

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2022