Wat kunt u doen

Tips bij het verwerken van kanker

Opslaan

De tips hieronder kunnen u misschien helpen bij het verwerken van kanker en alles wat u heeft meegemaakt.

Gevoelens herkennen en toelaten

Het is belangrijk dat u emoties herkent en toelaat. Dit kan beangstigend zijn, zeker in het begin. Maar zo leert u wat u voelt, hoe u daarop reageert en hoe u die emoties kunt verwerken.

Gevoelens delen met anderen

Een goede manier om emoties toe te laten is door ze te delen. U kunt erover praten met vrienden, familie of met lotgenoten.

Praten over gevoelens kan moeilijk zijn, voor u èn uw omgeving. Maar het kan u toch helpen. Door uw gevoelens en zorgen te bespreken, kunt u zich opgelucht voelen. Uw omgeving kan u helpen de dingen van een andere kant te bekijken.

In de meeste ziekenhuizen zijn zorgverleners waarmee u over uw gevoelens kunt praten. Bijvoorbeeld een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een psycholoog. Het kan soms makkelijker zijn uw gevoelens tegen zo iemand uit te spreken. Zeker als u uw omgeving er niet mee wilt belasten. 

Soms helpt het om gevoelens op te schrijven. In een (digitaal) dagboek voor uzelf, of in een blog dat u met anderen deelt. Op kanker.nl kunt u ook een blog starten.

Gezond leven

Door gezond te leven zult u zich fitter voelen. Hiermee wordt bedoeld: voldoende bewegen, gezond eten, weinig alcohol en niet roken. Door een gezonde manier van leven voelt iemand zich geestelijk ook vaak beter.

Dingen doen

Verschillende (creatieve) activiteiten kunnen helpen bij de verwerking. U kunt rust en kracht vinden in bijvoorbeeld kunst, muziek, natuur, meditatie of spiritualiteit. Inloophuizen organiseren ook verschillende activiteiten.

Niet in emoties blijven hangen

U hoeft niet de hele tijd met verwerken bezig te zijn. Daarin schuilt het gevaar dat u in uw emoties blijft hangen. Probeer momenten in te richten waarin u met volle aandacht kunt verwerken. Met afleiding kunt u die gevoelens weer even los te laten.

Uzelf de tijd gunnen

Het kan een poos duren voordat u een nieuwe balans heeft gevonden, zowel lichamelijk als geestelijk. Gevoelens en emoties een plek geven kost ook tijd. Gun uzelf die tijd. Laat de mensen om u heen ook weten wanneer u al wel of nog niet ergens aan toe bent.

Professionele hulp zoeken

Heeft u behoefte aan professionele begeleiding bij de verwerking? Verschillende zorgverleners kunnen u daarbij helpen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Haak. T. (ervaringsdeskundige), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog), Kuin. A. (geestelijk verzorger), Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)