Blaaskanker

Tmc over deze informatie
Tumoren van de blaas kunnen zowel goed- als kwaadaardig zijn. Goedaardige tumoren van de blaas worden poliepen of papillomen genoemd.

Ongeveer 5% van de tumoren in de blaas is goedaardig, De andere 95% is kwaadaardig, dus kanker.
  • Bij ruim 90% van de patiënten ontstaat blaaskanker vanuit het slijmvliesweefsel van de blaaswand: urotheelcarcinoom
  • Bij ongeveer 8% gaat het om een plaveiselcelcarcinoom. Deze tumor ontstaat met name door chronische irritatie (bijvoorbeeld door langdurige infecties of bestraling)
  • Bij ongeveer 2% gaat het om een adenocarcinoom, bijvoorbeeld in de urachus. Lees meer over urachuskanker.

De informatie op kanker.nl gaat alleen over het urotheelcarcinoom.

Soorten

Urotheelcarcinomen worden ingedeeld in:
  • niet-spierinvasief groeiende tumoren: de tumor zit alleen in het slijmvliesweefsel (urotheel) van de blaas. Ongeveer 70% van de patiënten met blaaskanker heeft deze vorm.
  • spierinvasief groeiende tumoren: de tumor is doorgegroeid in de blaasspier. Deze vorm komt voor bij ongeveer 30% van de patiënten met blaaskanker.

Groeiwijze van blaastumor

Een blaastumor groeit bijna altijd uit in de blaasholte. Bij onderzoek kunnen de volgende vormen worden onderscheiden:
  • een vlakke, soms wat rode, fluweelachtige afwijking van het slijmvlies. Vaak is dit het geval bij een carcinoma in situ.
  • een druiventros- of bloemkoolvormig gezwelletje dat met een dun steeltje verbonden is aan de blaaswand. Vaak is dit het geval bij een niet-spierinvasief groeiende tumor.
  • een solide gezwel dat met een stevige, brede steel verbonden is aan de blaaswand. Dit kan het geval zijn bij een spierinvasief groeiende tumor. Solide betekent vast, stevig.

Blaaskanker

Blaaskanker