Diagnose

Stadiumindeling bij longkanker

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij u een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in andere weefsel is gegroeid 
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Stadia van longkanker

Bij longkanker zijn er 4 stadia. Stadium 3 en 4 worden weer verder onderverdeeld.

Bij stadium 1, 2 en 3 wordt over het algemeen een behandeling gegeven die genezing als doel heeft. Bij stadium 4 is genezing niet meer mogelijk. U krijgt dan een behandeling die gericht is op het remmen van de ziekte en het verminderen van klachten.

Stadium 1

Er zit een kleine tumor in de long.

Stadium 2

De tumor in de long is iets groter. Er kunnen kankercellen in de lymfeklieren van de longen zitten.

Stadium 3

Er zit een tumor in de long. Ook zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren van het mediastinum (de ruimte tussen de longen).

  • 3A: de uitzaaiingen zitten aan de kant waar de tumor zit.
  • 3B: de uitzaaiingen zitten aan de andere kant van de borstkas of in de lymfeklieren boven het sleutelbeen
  • 3C: de tumor is groter dan 5 cm en de uitzaaiingen zitten aan de andere kant van de borstkas of in de lymfeklieren boven het sleutelbeen

Stadium 4

Er zit een tumor in de long en er zijn uitzaaiingen in andere organen.

  • 4A: er zijn meerdere tumoren in de long, er is ook een tumor in de andere long of er is een uitzaaiing naar 1 ander orgaan
  • 4B: er zijn uitzaaiingen naar 1 of meer organen

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Longkanker Nederland