Overlevingscijfers kleincellige longkanker

Opslaan

Belangrijk om te weten voordat je verder leest

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van kleincellige longkanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van patiënten met kleincellig longkanker is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Van 5% in de periode 2001-2005 naar 8% in de periode 2011-2015.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van kleincellige longkanker

Toelichting: de cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van kleincellige longkanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van kleincellige longkanker per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 79% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 36%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 73% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 33%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 60% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 17%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 20% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 2%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)