Behandeling

Behandeling bij longkanker

Opslaan

Is longkanker ontdekt, dan bespreekt de arts met je welke mogelijkheden er zijn voor de behandeling. Dit heet het behandelplan.

Bij de behandeling van longkanker wordt onderscheid gemaakt tussen een curatieve (genezende) en palliatieve behandeling. Je kunt ook besluiten om af te zien van een behandeling.

Genezende behandeling van longkanker

Zit de longkanker alleen in de borstkas en zijn er geen uitzaaiingen naar andere organen? Dan kun je een behandeling krijgen die als doel genezing heeft. Dat kan bij longkanker stadium 1, 2 en 3.

Behandeling van longkanker stadium 1

Bij stadium 1 is er meestal een keuze mogelijk, tussen een operatie of bestraling. Soms is een endobronchiale behandeling voldoende, als de tumor nog klein is en hoog in de luchtwegen zit.

Behandeling van longkanker stadium 2

Een longtumor in dit stadium wordt meestal operatief weggehaald. Voor of na de operatie krijg je chemotherapie. Ook kan bestraling na de operatie de uitkomsten verbeteren.

Behandeling van longkanker stadium 3

Bij stadium 3 zal de arts een behandeling met chemoradiatie voorstellen.

Palliatieve behandeling van longkanker (stadium 4)

Heb je longkanker met uitzaaiingen in andere organen, dan is geen genezing meer mogelijk. Je krijgt een behandeling om de ziekte te remmen en klachten te verminderen.

De afgelopen jaren zijn de palliatieve behandelingen voor niet-kleincellige longkanker sterk verbeterd. Mogelijk kun je een behandeling met doelgerichte therapie of immunotherapie krijgen. Immunotherapie wordt soms gecombineerd met chemotherapie.

Deze behandelingen zorgen voor een langere overleving, soms zelfs wel voor enkele jaren. De arts vertelt of je hiervoor in aanmerking komt.

Zijn deze behandelingen bij jou niet mogelijk? Dan kan de ziekte ook geremd worden met chemotherapie en soms ook met bestraling. Bestraling wordt ook gebruikt om klachten te verminderen. Net als endobronchiale therapie.

Nieuwe behandelingen

Soms kun je deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Bekijk de trials voor niet-kleincellige en kleincellige longkanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Longkanker Nederland