Palliatieve zorg

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als je niet meer kunt genezen van kanker, kun je palliatieve zorg krijgen. Op deze pagina lees je wat palliatieve zorg is.

Wat is palliatieve zorg? 

Palliatief betekent: verzachtend. Palliatieve zorg bij kanker is niet gericht op genezing, maar op jouw welzijn. Dat jouw leven zo fijn en prettig mogelijk is (door het voorkómen en/of verminderen van klachten), ondanks dat je kanker hebt. En omdat de mensen om je heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op jouw naasten.  

Jouw naasten, dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, een psycholoog, een geestelijk verzorger, vrijwilligers en andere zorgverleners kunnen veel voor je doen. Daarbij staat jouw kwaliteit van leven voorop: wat jij belangrijk vindt in het leven en wat jij nodig hebt.  

Wat houdt palliatieve zorg in?

Palliatieve zorg richt zich op alles wat belangrijk is voor jouw welzijn (je lichaam, je geest en je omgeving). Het bestaat uit: 
•    zorg en behandeling gericht op de ziekte
•    zorg en behandeling gericht op klachten en problemen
•    zorg en behandeling in de terminale fase
•    nazorg

Zorg en behandeling gericht op de ziekte

Het behandelen van je ziekte in de palliatieve fase maakt je niet beter. Het kan soms wel je klachten verminderen en het leven verlengen. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie, immunotherapie, bestraling, medicijnen of een operatie. 

Veel van deze behandelingen hebben bijwerkingen. Jouw zorgverlener vertelt welke bijwerkingen je kunt verwachten. Als de behandelingen niet (meer) werken en/of te veel bijwerkingen hebben, worden ze gestaakt. Je kunt zelf ook beslissen of je een behandeling nog wilt of niet. 

Zorg en behandeling gericht op klachten en problemen

  • Lichamelijke zorg: het voorkomen en/of verminderen van lichamelijke klachten, zoals pijn, misselijkheid en/of braken, vermoeidheid, benauwdheid en diarree. 
  • Psychologische zorg: het voorkomen en/of verminderen van geestelijke klachten, zoals angst, somberheid, en verdriet. 
  • Sociale zorg: hulp bij problemen met de mensen om je heen en bij het verwerken van veranderingen op het gebied van afhankelijkheid, werk, status, inkomen, enzovoort . Lees meer over psychosociale zorg bij ongeneeslijke kanker.
  • Spirituele zorg: hulp bij levensvragen, zoals ‘Waar kan ik troost, kracht en inspiratie uit halen?’ en ‘Hoe kijk ik tegen de dood aan?’ en niet te vergeten: ‘Wat vind ik belangrijk in mijn leven?’ 
    Verschillende zorgverleners kunnen jou en jouw naasten helpen bij deze vragen en klachten. Het is belangrijk dat al deze zorgverleners op de hoogte zijn van jouw situatie en wensen. Een individueel zorgplan kan hierbij helpen. Daar staat in beschreven welke zorg jij krijgt en wilt krijgen. 

Zorg en behandeling in de terminale fase

Palliatieve zorg richt zich op het leven, niet op het sterven. Terminale zorg is de zorg in het laatste stukje van de palliatieve fase, niet lang voor het overlijden.  

Nazorg

Na de dood van een dierbare gaat het leven weer door. Maar zo makkelijk is dat vaak niet. Zorgverleners kunnen nabestaanden daarbij helpen. 

Hoe lang krijg je palliatieve zorg?

Mensen denken vaak dat palliatieve zorg alleen voor de laatste weken van je leven is. Maar de palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk is, dat je waarschijnlijk sterft aan jouw ziekte. Het kan zijn dat je maar kort te leven hebt maar dat hoeft niet. Hoeveel weken, maanden of jaren, de palliatieve fase duurt, verschilt van persoon tot persoon. 

Palliatieve zorg is dus niet hetzelfde als terminale zorg. Palliatieve zorg richt zich op het leven, niet op het sterven. Terminale zorg is de zorg in het laatste stukje van de palliatieve fase, niet lang voor het overlijden.  

Vergoeding palliatieve zorg

De kosten van (huis)artsen, wijkverpleging, ziekenhuis, medicijnen en hulpmiddelen krijg je vergoed. De palliatieve zorg wordt (voor een deel) betaald uit drie ‘potjes’:

  • je eigen zorgverzekering
  • de Wlz (Wet langdurige zorg)
  • de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wie wat betaalt, hangt af van bijvoorbeeld hoe je verzekerd bent, waar je woont of wat je inkomen is.  

Video over palliatieve zorg

Deze video legt uit wat palliatieve zorg is. De video is gemaakt voor verzorgenden, maar kan ook interessant zijn voor patiënten en naasten. 

Colofon

Met medewerking van:

logo Over Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg Nederland

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2016