Overlevingscijfers spierinvasieve blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van spierinvasieve blaaskanker, 2001-2015

Toelichting: De overleving van spierinvasieve blaaskanker is de laatste jaren nauwelijks verbeterd.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose 2015 van blaaskanker

Toelichting: Bij het krijgen van de diagnoose blaaskanker heeft 60% de diagnose spierinvasieve blaaskanker (stadium II tot en met IV).

Overleving van spiernvasieve blaaskanker, per stadium

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van de spierinvasieve blaaskankers per stadium.

Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 73% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 51%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 66% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 40%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 40% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 12%.

Colofon

Met medewerking van

Gemaakt door Integraal Kankercentrum Nederland

Laatste update: februari 2018