Behandeling bij spierinvasieve blaaskanker

Operatie bij blaaskanker

Opslaan

Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor doorgegroeid in de spierlaag van de blaas.

Heb je spierinvasieve blaaskanker en zit de tumor alleen in de blaas, dan krijg je meestal een operatie. De chirurg verwijdert daarbij de blaas. Dit heet een cystectomie.

De behandeling is meestal een curatieve behandeling. Het doel van een curatieve behandeling is genezing.  

Kun je niet meer genezen, dan krijg je soms een cystectomie als palliatieve behandeling. Een palliatieve behandeling is gericht op het behandelen van klachten. Een klacht kan bijvoorbeeld zijn: een bloeding, zeer ernstige aandrangklachten of pijn.

Als een operatie niet mogelijk of wenselijk is

Voor sommige mensen is een operatie een te grote belasting vanwege hun leeftijd en/of lichamelijke conditie.  Er zijn ook mensen die niet geopereerd willen worden. Is een operatie niet mogelijk of wenselijk, dan adviseert de arts meestal een combinatie van bestraling en chemotherapie. Dat heet chemoradiatie. Ook dit wordt gegeven met als doel te genezen.

Alleen bestralen kan soms ook een optie zijn, maar geeft een minder grote kans op volledige genezing.

Hoe gaat de operatie?

De operatie vindt plaats onder volledige narcose. Je krijgt tijdens de operatie pijnstilling toegediend via een slangetje in je rug. 

Bij mannen verwijdert de uroloog:

 • de blaas 
 • de prostaat en zaadblaasjes 
 • de lymfeklieren in het bekken
 • soms de plasbuis

Bij vrouwen verwijdert de uroloog de blaas en meestal ook:

 • de lymfeklieren in het bekken
 • de baarmoeder
 • de plasbuis
 • een deel van de vagina
 • de eierstokken 

Heel soms hoeft niet de hele blaas te worden verwijderd, maar alleen een deel. Dat gebeurt  in combinatie met inwendige en eventueel uitwendige bestraling.

Als tijdens de operatie blijkt dat de ziekte te ver is uitgezaaid, wordt de operatie soms afgebroken. Dit kan ook betekenen dat de blaas er niet uitgehaald wordt, maar wel een stoma wordt aangelegd. Je kunt dan een palliatieve behandeling krijgen, bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling. Een palliatieve behandeling heeft als doel het verminderen van klachten. Soms kan de behandeling het leven ook (iets) verlengen. 

Afvoer urine na blaasverwijdering

Na operatieve verwijdering van de blaas kan de urine niet meer via de blaas en de plasbuis het lichaam verlaten. Hier zijn verschillende oplossingen voor:  

Gevolgen van een operatie bij blaaskanker

Net als bij iedere operatie is er kans op de normale complicaties van een operatie, bijvoorbeeld: 

 • wondinfectie
 • trombosebeen
 • longontsteking
 • nabloeding

Een blaasoperatie kan ook specifieke gevolgen hebben. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.