Nazorg en controle bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Opslaan

Ben je behandeld voor niet-spierinvasieve blaaskanker, dan blijf je nog een aantal jaren onder controle bij je arts.  Vaak krijg je ook nog nazorg. De termen controle en nazorg worden soms door elkaar gebruikt. Ze worden ook wel follow-up genoemd. 

Controle bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Bij niet-spierinvasieve tumoren krijg je regelmatig een onderzoek om te kijken of de tumor is teruggekomen.  Je krijgt een cystoscopie en soms ook weer een MRI-scan of een CT-scan van de nieren en urineleiders

Hoe vaak je op controle komt en welke onderzoeken je krijgt, hangt af van de risicogroep waartoe de tumor behoort. 

Angst voor controles

Sommige mensen vinden het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te gaan. Anderen zien juist erg op tegen de controle, ook nog jaren na de behandeling. Voor hen is elke controle weer spannend.

Veel mensen zijn bang dat de ziekte terugkomt of erger wordt. Die angst zit vaak diep, en kan zomaar ineens opkomen. Lees meer over de angst voor terugkeer van kanker.

Niet verplicht

De controles zijn niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen van de afspraken af te zien. Overleg daarover met de arts. Misschien is een telefonische controle een mogelijkheid als je een bezoek aan het ziekenhuis te zwaar vindt. Bespreek met de arts op welke signalen van het lichaam je kunt letten.

Liever langer onder controle

Er zijn ook mensen die langer onder controle willen blijven dan de periode die de arts heeft voorgesteld. Geldt dit voor jou, bespreek dit dan met je arts. Vertel hem waarom je onder controle wilt blijven. En probeer daar een redelijke afspraak over te maken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.