Overleving niet-kleincellige longkanker

Tmc over deze informatie
Het aantal patiënten met niet-kleincellige longkanker is de laatste jaren toegenomen. In 2000 waren er ongeveer 7500 patiënten, in 2013 waren dat er ruim 10.000. Niet-kleincellige longkanker komt vaker voor bij mannen. Het aantal vrouwen met niet-kleincellige longkanker neemt echter snel toe; van bijna 2000 in 2000 naar ruim 4000 in 2013. Niet-kleincellige longkanker komt vooral voor in de leeftijdsklasse 55-80 jaar. 

Nieuwe patiënten met niet-kleincellige longkanker

Nieuwe patiënten met niet-kleincellige longkanker

Leeftijdsverdeling voor niet-kleincellige longkanker, 2013

Leeftijdsverdeling voor niet-kleincellige longkanker, 2013

Overleving niet-kleincellige longkanker

Een jaar na de diagnose niet-kleincellige longkanker is 90% van alle patiënten nog in leven als zij niet-kleincellige longkanker stadium I hebben. Na 3 jaar is 70% van deze patiënten nog in leven. Voor de niet-kleincellige longkanker stadium IV is 20% van de patiënten na 1 jaar nog in leven en minder dan 5% na 3 jaar. Sinds 1999 is de overleving van niet-kleincellige longkanker iets verbeterd.

Overleving van niet-kleincellige longkanker, per stadium

Overleving van niet-kleincellige longkanker, per stadium

Overleving van niet-kleincellige longkanker, 1999-2012

Overleving van niet-kleincellige longkanker, 1999-2012

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande gegevens laten het aantal nieuwe patiënten met kanker zien, per leeftijd en (indien van toepassing) per geslacht. Deze laten ook zien hoeveel patiënten 3 jaar na de diagnose nog in leven zijn. Eén figuur geeft de overleving per stadium weer zoals bij de diagnose geconstateerd (I-II-III-IV). Een andere figuur geeft de overleving per periode weer (1999-2003, 2004-2008, 2009-2014). 

De percentages gelden voor een groep patiënten en zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u persoonlijk mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken. 

De cijfers zijn afkomstig uit een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie en overleving van alle gevallen van kanker: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de database.