Het stadium van melanoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Van je arts hoor je in welke stadium het melanoom is. En wat dat betekent voor je behandeling en vooruitzichten. 

Lees op deze pagina over:

Of ga direct naar de melanoom stadium-calculator

Wat bedoelt de arts met ‘stadium’ van melanoom?

Het stadium geeft de ernst en uitgebreidheid van de ziekte aan. Het zegt iets over: 

 • de dikte van het melanoom (de Breslowdikte) 
 • of er zweervorming in de tumor is (ulceratie)
 • of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren rondom het melanoom en in andere organen

Wat is de Breslow-dikte?

De Breslow-dikte geeft aan hoe dik het melanoom is van de bodem naar boven toe. De patholoog meet de dikte van het weggehaalde melanoom in millimeters.

Hoe groter de Breslow-dikte, hoe groter de kans op uitzaaiingen.

Wat is zweervorming in het melanoom?

Zweervorming is een soort wond in het melanoom. De arts noemt dit ulceratie. De patholoog kan onder de microscoop zien of zweervorming aanwezig is. Zelf kun je dit niet altijd zien.

Melanomen met zweervorming zijn gevaarlijker omdat ze een grotere kans hebben om uit te zaaien. 

Stadiumindeling bij melanoom

Bij melanoom zijn er 5 stadia. 

 • Stadium 0 is een voorstadium van melanoom.
 • Stadium 1 en 2 is niet-uitgezaaid melanoom.
 • Stadium 3 en 4 is uitgezaaid melanoom.

Stadium 0 (melanoom in situ)

Bij stadium 0 zit de tumor alleen in de buitenste laag van de huid. De tumor is niet doorgegroeid naar de binnenste laag van de huid. In de lymfeklieren zitten geen kankercellen.

Een melanoom in situ heet ook wel voorstadium of voorloper van melanoom.

Stadium 1

Stadium 1 is ingedeeld in stadium 1a en 1b. 

Stadium 1a kan 4 dingen betekenen:

 • De tumordikte is minder dan 0,8 mm, zonder zweervorming.
 • De tumordikte is minder dan 0,8 mm, met zweervorming. 
 • De tumordikte is tussen de 0,8 mm en 1 mm, met zweervorming.
 • De tumordikte is tussen de 0,8 mm en 1 mm, zonder zweervorming.

Stadium 1b:

 • De tumordikte is 1 tot 2 mm zonder zweervorming.

In de lymfeklieren zitten geen kankercellen.

Lees verder over de behandeling van melanoom stadium 1

Stadium 2

Stadium 2 is ingedeeld in stadium 2a, 2b en 2c.

Stadium 2a kan 2 dingen betekenen:

 • De tumordikte is 1 tot 2 mm met zweervorming.
 • De tumordikte is 2 tot 4 mm, zonder zweervorming.

Stadium 2b kan 2 dingen betekenen:

 • De tumordikte is 2 tot 4 mm, met zweervorming.
 • De tumordikte is  groter dan 4 mm, zonder zweervorming.

Stadium 2c: 

 • De tumordikte is groter dan 4 mm, met zweervorming.

In de lymfeklieren zitten geen kankercellen.

Lees verder over de behandeling van melanoom stadium 2

Stadium 3

Stadium 3 kan twee dingen betekenen:

Stadium 3 is ingedeeld in stadium 3A, 3B, 3C en 3D. Dit is afhankelijk van de plaats, het aantal en de omvang van de uitzaaiingen.

Lees verder over de behandeling van melanoom stadium 3

Stadium 4

Stadium 4 kan twee dingen betekenen:

 • De tumor is uitgezaaid voorbij de regionale lymfeklieren naar een deel of delen van de huid, of naar andere lymfeklieren.
 • De tumor is uitgezaaid naar andere organen, bijvoorbeeld de lever, de longen of de hersenen.

Lees verder over de behandeling van melanoom stadium 4.

Laag-risico-melanoom en hoog-risico-melanoom

Melanoom met laag risico is melanoom van 1 mm of dunner (stadium 1a). De kans op uitzaaiingen is heel klein.

Melanoom met hoog risico is melanoom vanaf stadium 1b. Er is een kans op uitzaaiingen.

Nog preciezere stadiumindeling met TNM

Een meer precieze manier van het stadium bepalen is de TNM-indeling. De TNM-indeling is een soort code. De letters staan voor:

 • T van tumor: de grootte van de tumor en/of hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen.
 • N van node of lymfeklier: of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren.
 • M van metastase of uitzaaiingen: of er uitzaaiingen zijn in organen ergens anders in het lichaam.

Bij iedere letter hoort een cijfer. De letters en cijfers samen geven heel specifiek het stadium aan.

Zie je dit soort cijfers en letters in je patiëntendossier staan? Vraag je arts om meer uitleg over deze stadiumindeling.

In gesprek over de vooruitzichten bij kanker

Als je kanker hebt schieten allerlei vragen door je hoofd. Word ik weer beter? Hoe lang heb ik nog? Deze video helpt om daarover in gesprek te gaan met je arts en de mensen om je heen.

Colofon

Met medewerking van:

afbeelding arts vrouw

Dr. Karijn Suijkerbuijk

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Tumor Focusgroep Melanoom

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2022