Gevolgen

Lymfoedeem bij melanoom

Opslaan

Lymfoedeem is een opeenhoping van lymfevocht. De eerste klacht is meestal een zwelling in een arm, borst of been.

Lymfoedeem kan ingrijpend zijn voor uw dagelijks leven. Het is daarom belangrijk om lymfoedeem te voorkomen. Of als het toch ontstaat: zo vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt u toch lymfoedeem krijgen. De eerste klacht bij lymfoedeem is meestal een zwaar of gespannen gevoel in een arm of been. Of u kunt last hebben van:

  • pijn
  • tintelingen of een strak of moe gevoel in 1 van de ledematen.

Wat later volgt een zwelling van de arm of het been. Heeft u deze klachten, dan is het belangrijk om snel contact op te nemen met uw arts. Eventueel via uw huisarts. Uw arts meet onder andere het verschil in omvang tussen uw armen of benen. Bij snelle maatregelen kan voorkomen worden dat de lymfoedeem erger wordt.

Heeft u (1 van) deze klachten, dan betekent dit niet altijd dat u beginnend lymfoedeem heeft. Tintelingen in een arm na okselklierverwijdering kunt u bijvoorbeeld ook krijgen door beschadiging van een zenuw die via de oksel naar uw arm loopt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Tumor Focusgroep Melanoom