Behandelplan bij melanoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

In het behandelplan staat welke behandelingen het best passen bij jouw situatie. Een arts of verpleegkundig specialist bespreekt het behandelplan met je tijdens het gesprek over de behandeling. Tijdens dit gesprek kun je ook je wensen en verwachtingen bespreken.

Heb je een stadium 3 of 4 melanoom dan overlegt je arts met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen over het behandelplan. Dit gebeurt tijdens een multidisciplinair overleg met een van de 14 melanoom expertisecentra.

Het multidisciplinair overleg (MDO) bestaat uit:

  • een (oncologisch) chirurg
  • een internist-oncoloog 
  • een radiotherapeut
  • een patholoog
  • een radioloog en/of nucleaire geneeskundige
  • een case manager en/of oncologieverpleegkundige en/of verpleegkundig specialist oncologie 

Soms bestaat het MDO ook nog uit:

  • een KNO-arts 
  • een plastisch chirurg
  • een dermatoloog
  • een neuroloog

Bij het opstellen van het behandelplan baseert het MDO zich op de landelijke richtlijn melanoom en op landelijke afspraken. Jouw eigen wensen en voorkeuren spelen ook mee.

Soms is een keuze mogelijk

Soms zal de arts je een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met je arts. Met je vragen kun je ook terecht bij de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. 

Heb je behoefte aan meerdere gesprekken over het behandelplan, dan kun je daar een afspraak voor maken.

Neem de tijd voor een keuze

Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar soms het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Vraag de arts hoeveel bedenktijd je hebt.

Twijfel je? Of wil je meer informatie? Bel of mail dan met Stichting Melanoom, de patiëntenorganisatie voor mensen met een melanoom. 

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, wil je misschien een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over je behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis. 

Lees verder over een second opinion.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Maureen Aarts

Dr. Maureen Aarts

Internist-oncoloog, Maastricht UMC+

Tumor Focusgroep Melanoom

Foto Alexander van Akkooi

Dr. Alexander van Akkooi

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2020