Schildwachtklierprocedure bij melanoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De schildwachtklierprocedure is een onderzoek om te bekijken of er kankercellen in de schildwachtklier zitten. Het onderzoek wordt ook wel sentinel node procedure genoemd.

De arts bespreekt de mogelijkheid van een schildwachtklierprocedure met je als:

  • de tumor groter is dan 0.8 mm, of:
  • de tumor dunner is dan 0.8 mm met veel zweervorming

Wat is de schildwachtklier?

De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht uit de tumor opvangt. Als de tumor uitzaait, is dat als eerste naar de schildwachtklier. Een ander woord voor schildwachtklier is poortwachterklier of sentinel node.

De schildwachtklier is geen specifieke lymfeklier. Per tumor en plek van een tumor verschilt welke lymfeklier de schildwachtklier is. Dit kan ook tussen mensen anders zijn.

Waarom een onderzoek van de schildwachtklier?

Door de schildwachtklier(en) op te sporen, te verwijderen en te onderzoeken kunnen zeer kleine uitzaaiingen in een vroeg stadium ontdekt worden. Zulke uitzaaiingen heten micrometastasen.

Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de arts het stadium bepalen waarin de tumor zich bevindt, iets zeggen over de vooruitzichten (prognose) en de mogelijkheden voor eventuele behandeling bepalen.

Hoe gaat een schildwachtklierprocedure?

Eerst spuit de arts een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof in de tumor en in het gebied daar direct omheen. Deze vloeistof is niet gevaarlijk voor jezelf of voor anderen.

De radioactieve vloeistof stroomt naar de dichtstbijzijnde lymfeklier (de schildwachtklier).

Na ongeveer een kwartier kan de arts op een lymfescan (reeks foto’s van de lymfevaten) of CT-scan de schildwachtklier en de omliggende lymfeklieren zien.

De arts verwijdert de schildwachtklier via 1 of meer kleine sneetjes voor verder onderzoek. Je wordt hiervoor verdoofd.

Wat gebeurt er na verwijdering van de schildwachtklier?

Een patholoog onderzoekt de verwijderde klier(en) onder de microscoop. Zitten er geen kankercellen in de schildwachtklier, dan gaat de arts ervan uit dat de andere lymfeklieren ook schoon zijn. Die hoeven dan niet geopereerd te worden. 

Zitten er wel kankercellen in de schildwachtklier, dan bespreekt de arts met je dat het weghalen van de overige lymfeklieren niet zinvol is. Wel worden die lymfeklieren regelmatig gecontroleerd met een echografie.

De arts bespreekt de voor- en nadelen van de schildwachtklierprocedure.met je.

Complicaties van de schildwachtklierprocedure

De procedure geeft een kleine kans op complicaties, zoals:

  • wondinfecties/problemen met de wondgenezing
  • nabloeding
  • ophoping van wondvocht in het geopereerde gebied (seroom)

Complicaties die zelden optreden zijn:

  • lymfoedeem
  • een allergische reactie op de gebruikte kleurstof

Colofon

Met medewerking van:

Foto Maureen Aarts

Dr. Maureen Aarts

Internist-oncoloog, Maastricht UMC+

Tumor Focusgroep Melanoom

Foto Alexander van Akkooi

Dr. Alexander van Akkooi

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juli 2018