Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij melanoom

Opslaan

De behandeling van melanoom begint bijna altijd met een operatie. Eerst wordt het melanoom verwijderd. In een tweede operatie wordt het litteken en een randje gezonde huid daaromheen verwijderd. Of u daarna nog onder controle moet blijven, hangt af van de dikte van het melanoom.

Heel soms wordt het melanoom niet operatief verwijderd, maar bestraald. Dit hangt af van de plek van het melanoom. Het gebeurt bijvoorbeeld bij patiënten die heel oud zijn of een slechte gezondheid hebben. Ook een lentigo maligna wordt soms bestraald. 

Behandeling van uitgezaaid melanoom

Wat de beste behandeling is voor stadium III of IV melanoom, hangt af van verschillende factoren zoals de plaats van de tumor(en), de plaats van de uitzaaiingen, de genetische kenmerken van de tumor en de conditie van de patiënt. Voor elke melanoompatiënt is dus maatwerk nodig. 

Behandeling van uitgezaaid melanoom in stadium III

De hoofdbehandeling bij stadium III bestaat meestal uit een operatie. Hierbij verwijdert de chirurg:

  • de uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren (regionale uitzaaiingen) en/of
  • de uitzaaiingen die voorkomen tussen het litteken van het melanoom en nabijgelegen lymfeklieren (in-transit uitzaaiingen)

Wanneer het niet mogelijk is om in-transit uitzaaiingen operatief te verwijderen, kan de chirurg voorstellen om een perfusiebehandeling toe te passen. Een perfusie kan alleen uitgevoerd worden wanneer de uitzaaiingen zich in de ledemaat (arm of been) bevinden. Ook T-VEC, een vorm van immunotherapie, kan een optie zijn bij in-transituitzaaiingen. 

Mogelijk komt u voor of na de operatie in aanmerking voor doelgerichte therapie  of immunotherapie, al dan niet in studieverband. Deze aanvullende behandelingen kunnen het leven verlengen en de kans op terugkeer van kanker verkleinen.  

Behandeling van uitgezaaid melanoom in stadium IV

De behandelingsmogelijkheden voor patiënten met melanoom stadium IV hangen af van een aantal factoren, zoals: het aantal uitzaaiingen, de LD-waarde in het bloed, de locatie van de uitzaaiingen, de snelheid waarmee de tumor(en) groeien, de genetische kenmerken van de tumor en de conditie van de patiënt. 

Mogelijk komt u in aanmerking voor doelgerichte therapie of immunotherapie, al dan niet in studieverband. Met deze behandelingen is de ziekte meestal niet te genezen. Wel kunnen ze het leven (iets) verlengen.  

Ook palliatieve bestraling kan soms een optie zijn. Met palliatief wordt bedoeld dat de behandeling gericht is op het verminderen van klachten.

Palliatieve chemotherapie wordt nog maar zelden toegepast.

Afzien van behandeling

U kunt ook besluiten u niet te laten behandelen. Lees verder onder afzien van behandeling.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Een behandelplan is maatwerk. Laat u goed informeren over de behandelmogelijkheden. Dan kunt u samen met uw arts een weloverwogen besluit nemen.

Multidisciplinair overleg bij melanoom

Heeft u een melanoom in stadium IIIc of IV, dan arts bespreekt uw arts uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook andere specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg.

Behandelvoorstel bespreken

Na het multidisciplinair overleg zal de arts een behandelvoorstel met u bespreken. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw wensen en verwachtingen bespreken.

In sommige situaties zal uw arts u een keuze voorleggen. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. Bespreek die met uw arts. Met uw vragen kunt u ook terecht bij een (gespecialiseerd) verpleegkundige.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Tumor Focusgroep Melanoom