Risicofactoren van longkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er zijn een aantal risicofactoren bekend die de kans op longkanker vergroten.

Roken

Roken is de grootste risicofactor voor longkanker. De meeste mensen die longkanker krijgen, roken of hebben vroeger gerookt. Ook mensen die zelf niet roken maar wel veel in rokerige ruimtes zijn (‘meeroken’) hebben een grotere kans op longkanker. 

Longkanker kan zelfs 20 jaar na stoppen met roken nog ontstaan.

Andere risicofactoren voor longkanker

Longkanker komt ook voor bij mensen die nooit gerookt hebben. Bij hen spelen andere risicofactoren mogelijk een rol. Zoals:

COPD

COPD is een chronische ontsteking van de luchtwegen. De ontsteking veroorzaakt schade aan het longweefsel. Het repareren van die schade gaat niet altijd goed. Dan kan er longkanker ontstaan. Meer informatie over COPD lees je op de website van het Longfonds.

Luchtvervuiling

Bij luchtvervuiling en longkanker gaat het vooral om fijnstof. Fijnstof zit in uitlaatgassen. Iedereen krijgt wel in bepaalde mate met fijnstof te maken. Bij welke hoeveelheid fijnstof de kans op longkanker groter wordt, is nog niet bekend.

Bepaalde chemische stoffen

In de bouw worden stoffen gebruikt die longkanker kunnen veroorzaken. Zoals radon, nikkel en arseen. Mensen die met deze stoffen werken en ook roken, lopen een extra groot risico op longkanker.

Ook asbest is een stof die kanker kan veroorzaken. Meestal gaat het dan om mesothelioom (asbestkanker). Mensen die met asbest hebben gewerkt, hebben ook een hoger risico op het krijgen van longkanker.

Is longkanker besmettelijk?

Kanker is nooit besmettelijk, ook longkanker niet. Er is ook geen besmetting mogelijk via het slijm dat iemand met longkanker ophoest.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Annemarie Becker-Commissaris

Dr. Annemarie Becker-Commissaris

Longarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Sjaak Burgers

Longarts, Antoni van Leeuwenhoek

Logo Longkanker Nederland

Longkanker Nederland

Patiëntorganisatie
Website

Illustratie mensen

Mensen die longkanker hebben (gehad)

Logo NVALT

NVALT - Sectie Oncologie

Beroepsvereniging longartsen
Website

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2019