Onderzoeken bij huidlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Kom je met huidklachten bij de huisarts, dan zal hij of zij je lichamelijk onderzoeken. Als het nodig is, geeft de huisarts een verwijzing voor verder onderzoek. Dit verdere onderzoek gebeurt door een dermatoloog. Dit is een medisch specialist voor ziektes van de huid. 

De dermatoloog zal je vragen stellen over je gezondheid en je klachten. Daarna zal de dermatoloog je huid verder onderzoeken. 

Ook je bloed wordt onderzocht. Dit gebeurt in het laboratorium. 

Lichamelijk onderzoek

De dermatoloog doet eerst een lichamelijk onderzoek. Hij of zij bekijkt je huid goed. Ook onderzoekt de dermatoloog of er opgezette lymfeklieren zitten in je oksels, liezen of hals.  

Biopsie van de huid

Na het lichamelijk onderzoek neemt de arts een stukje weefsel weg uit de huidafwijking. Dit heet een biopsie van de huid. Het gebeurt onder  plaatselijke verdoving. 

De patholoog onderzoekt het weefsel om vast te stellen of het om een goedaardige of kwaadaardige afwijking van de huid gaat. Hij of zij gaat ook na ook uit welk type cellen het huidlymfoom is ontstaan. 

Soms vindt daarna ook nog onderzoek plaats van het DNA van de cellen. Dit gebeurt om vast te stellen of er afwijkingen (mutaties) zijn in bepaalde genen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een lymfoom.

Diagnose

Met de informatie die jij de arts geeft over je (huid)klachten, de informatie uit het lichamelijk onderzoek en de uitslag van andere onderzoeken zoals de biopsie kan de arts meestal een diagnose stellen. 

Vermoedt de arts dat er sprake is van een huidlymfoom, dan kan de arts je doorverwijzen naar een academisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld naar het LUMC. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in huidlymfomen. 

Extra onderzoeken na de diagnose

Wanneer je de diagnose huidlymfoom krijgt, kan verder onderzoek nodig zijn om vast te stellen hoever de ziekte zich heeft uitgebreid. 

Welke onderzoeken je krijgt, hangt af van het soort huidlymfoom dat je hebt. Ook het stadium van de ziekte en je lichamelijke conditie spelen een rol. 

Mogelijke onderzoeken zijn:

  • Bloedonderzoek: voor een algemeen bloedbeeld en om te kijken of er afwijkingen in het bloed zijn.
  • Biopsie van een lymfeklier: om te onderzoeken of het lymfoom is uitgezaaid naar de lymfeklier.
  • CT-scan of PET-CT-scan: om te onderzoeken of er uitzaaiingen zijn naar de lymfeklieren of naar andere delen van het lichaam.
  • Beenmergonderzoek: om te onderzoeken of het lymfoom is uitgezaaid naar het beenmerg. Of om zekerheid te krijgen over de diagnose: is het een huidlymfoom of andere soort lymfoom?

De arts zal je vertellen welke onderzoeken nodig zijn en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Safa Najidh

Drs. Safa Najidh

Arts-onderzoeker, LUMC

Linkedin

Illustratie mensen

Mensen die huidlymfoom hebben (gehad)

Patiëntenplatform zeldzame kankers

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

illustratie-arts-man

Prof. dr. Maarten Vermeer

Dermatoloog, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: oktober 2019