Stadiumindeling bij huidlymfoom

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Zit de ziekte nog in de huid, dan is de ziekte in een vroeg (beginnend) stadium.

Zit de ziekte in het bloed of heeft de ziekte zich uitgebreid naar de omliggende lymfeklieren of naar verder afgelegen plaatsen in het lichaam? Dan is de ziekte in een laat (gevorderd) stadium.

De stadiumindeling verschilt per soort huidlymfoom. Voor sommige soorten is geen stadiumindeling opgesteld. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.