Revalidatiearts

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Heb je klachten of problemen op meerdere gebieden? En hangen deze klachten of problemen met elkaar samen? Dan kan je arts, huisarts of bedrijfsarts je doorverwijzen naar een revalidatiearts met deskundigheid op het gebied van kanker. Ook als de kans groot is dat je meerdere samenhangende problemen krijgt, kan hij je verwijzen.

Bij wat voor problemen?

Het kan gaan om de volgende problemen:

 • Lichamelijke problemen, bijvoorbeeld een sterk verminderde conditie, verlies van spierkracht of moeite met het bewegen van bepaalde lichaamsdelen, pijn na de behandeling.
 • Cognitieve problemen, bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen of problemen met het verwerken van informatie.
 • Emotionele problemen, bijvoorbeeld depressie of overmatige last van angst.
 • Sociale problemen, bijvoorbeeld moeite met het aangaan en/of onderhouden van vriendschappen en relaties, seksuele problemen.
 • Problemen met rolveranderingen (bijvoorbeeld een veranderde relatie met de partner of een veranderde rol op het werk).
 • Problemen op het gebied van zingeving.

Je kunt ook een verwijzing voor een revalidatiearts krijgen als je zeer uitgebreide of ernstige functiestoornissen hebt  (bijvoorbeeld ernstig problemen met hart, longen, lever of nieren), met blijvende beperkingen en de arts een langdurig herstelproces of onvolledig herstel verwacht.

Wat doet een revalidatiearts?

Een revalidatiearts is een medisch specialist die zich richt zich op het oplossen, verminderen of zo mogelijk voorkomen van de gevolgen van een ziekte. Het gaat hierbij niet alleen om de functies van het lichaam (bijvoorbeeld spierkracht), maar ook om de gevolgen die een aandoening heeft op activiteiten (bijvoorbeeld lopen en zelfverzorging) en participatie (bijvoorbeeld werk of relaties). 

Het eerste gesprek

Met de revalidatiearts bespreek je welke klachten je hebt en welke problemen er spelen. Om dit nauwkeuriger in kaart te brengen, kan de revalidatiearts testen en vragenlijsten gebruiken.

Revalidatieplan

Na het eerste gesprek bepaalt de revalidatiearts ├▓f een revalidatieprogramma voor jou zinvol kan zijn. En zo ja, welke zorgverleners je kunnen helpen.

De zorgverleners maken gezamenlijk en in overleg met jou een revalidatieplan. Hierin staan je revalidatiedoelen. Deze doelen zijn op verschillende gebieden: lichamelijk, mentaal, sociaal en zingeving.

Voorbeelden van revalidatiedoelen zijn:

 • Vermoeidheid bij kankererbeteren van conditie en spierkracht zodat je activiteiten als lopen, fietsen en tillen zo goed mogelijk kunt doen
 • Leren omgaan met klachten en beperkingen zodat jouw  kwaliteit van leven zo goed mogelijk is
 • Energie beter leren verdelen, zodat je je niet overbelast
 • Weer gaan werken, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke taken

Revalidatieprogramma

Nadat je revalidatiedoelen zijn vastgesteld, start je met een revalidatieprogramma. Dit programma is specifiek aangepast op jouw behoeften en klachten. Dat heet revalidatiezorg op maat.

Het revalidatieprogramma bestaat altijd voor een deel uit lichamelijk oefeningen. Andere onderdelen zijn:

 • Psychosociale begeleiding
 • Coaching voor energieverdeling
 • Voedingszorg en dieet 
 • Arbeidsre-integratie

Je  krijgt te maken met verschillende zorgverleners. Zij helpen je, elk vanuit hun eigen deskundigheid. De zorgverleners werken samen in een revalidatieteam onder leiding van een revalidatiearts. Ze overleggen regelmatig over je voortgang in het behalen van de revalidatiedoelen.

Waar revalideren

Voor een revalidatieprogramma kun je terecht:

 • op de polikliniek revalidatie van een ziekenhuis
 • bij een zelfstandig behandelcentrum 
 • bij een revalidatiecentrum 

Alleen op deze plaatsen wordt medisch specialistische revalidatie aangeboden. De medisch specialistische revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Jan-Paul van den Berg

Revalidatiearts, Meander Medisch Centrum

Foto Martijn Stuiver

Dr. Martijn Stuiver

Klinisch epidemioloog, Antoni van Leeuwenhoek
Lector Functioneel Herstel bij Kanker, Hogeschool van Amsterdam

illustratie-arts-vrouw

Prof. dr. Epie Boven

Internist-oncoloog, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: juni 2018