Omgaan met kanker

Omgaan met blijvende beperkingen

Opslaan

Kanker en de behandeling ervan kunnen blijvende beperkingen veroorzaken. Deze beperkingen accepteren en ermee om leren gaan, kan zwaar zijn. Het is ook wel een vorm van rouwverwerking. U heeft namelijk te maken met verlies van onafhankelijkheid.

Accepteren dat u sommige dingen niet meer zelf kunt, kan heel moeilijk zijn. Sommige mensen hebben het gevoel dat hun lichaam hen in de steek heeft gelaten.

Lichamelijke of geestelijke veranderingen

Sommige mensen hebben door verandering van hun uiterlijk minder zelfvertrouwen. Anderen voelen zich kwetsbaar en onzeker door wat hen is overkomen. Ook u kunt ervaren dat u door het ziekteproces bent veranderd, zowel lichamelijk als  geestelijk. 

Mensen die door hormonale therapie onvruchtbaar zijn geworden of vervroegd in de overgang gekomen, kunnen het ook moeilijk hebben.

Eenzaamheid

Misschien voelt u zich onvoldoende gesteund of begrepen. Of bent u door beperkingen minder goed in staat om sociale contacten te onderhouden. Dit kan een gevoel van eenzaamheid veroorzaken.

Misschien helpt het u om met lotgenoten over uw ervaringen te praten. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van patiëntenorganisaties of inloophuizen.

U kunt ook online contact zoeken. Via kanker.nl kunt u mensen vinden die in een vergelijkbare situatie zitten als u. U kunt er ook een blog bijhouden of deelnemen aan een gespreksgroep over omgaan met kanker.

Verlies van controle

Veel mensen met kanker hebben het gevoel dat ze de grip op hun leven zijn verloren. Er is in een korte tijd veel gebeurd waar ze geen of weinig invloed op hadden. Het verlies van controle kan heel moeilijk zijn en verschillende reacties oproepen.

Het kan zinvol zijn om op een rijtje te zetten welke dingen nog lukken en welke dingen niet meer. Zo krijgt u een overzicht van dingen die nog wel mogelijk zijn en waar u nog wel invloed op heeft.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Haak. T. (ervaringsdeskundige), Dr. Hoekstra-Weebers, J. (socioloog), Kuin. A. (geestelijk verzorger), Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Van der Veldt, M. (maatschappelijk werker)