Longkanker

Tmc over deze informatie
Bij longkanker onderscheiden we verschillende vormen. Globaal gaat het om: 

Deze indeling is gebaseerd op de soort cellen waaruit de tumor bestaat. Bij elk vorm van longkanker is er verschil in de manier waarop en het tempo waarin de tumor groeit en de mate waarin uitzaaiingen kunnen optreden. Het type longkanker speelt een belangrijke rol bij de keuze van behandeling.

Longkanker is niet erfelijk. Wel zijn er bepaalde erfelijke factoren die ertoe leiden dat sommige rokers wel longkanker krijgen en andere rokers niet.

Kleincellige longkanker

Bij deze vorm van longkanker lijken de cellen onder de microscoop klein en delen deze cellen zich snel. Vaak is kleincellige longkanker dan ook al uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan. Ongeveer 15% van de gevallen van longkanker is kleincellig.

Niet-kleincellige longkanker

Bij niet-kleincellige longkanker zien de cellen er onder de microscoop anders uit. Deze vorm van longkanker zaait minder snel uit omdat dit type in de regel langzaam groeit. De tumor kan jaren in het lichaam aanwezig zijn en geen klachten geven. Op het moment dat er klachten ontstaan kan de longkanker al zijn uitgezaaid. Bij het merendeel van de mensen met longkanker (ongeveer bij 80%) is sprake van het niet-kleincellige type.

Mesothelioom

Een mesothelioom ontstaat in de meeste gevallen in de borstvliezen of longvliezen. Sommige mensen gebruiken daarom ook wel de termen borstvlieskanker of longvlieskanker. Strikt genomen is mesothelioom geen vorm van longkanker, maar een specifieke kanker die veroorzaakt wordt door inademing van asbest.

Asbestvezels nestelen zich in de longvliezen. Daar prikkelen zij de bekledende cellen en veroorzaken veranderingen. Uiteindelijk kunnen deze cellen in kwaadaardige tumorcellen veranderen.

Luchtpijpkanker

Luchtpijpkanker is kanker in de luchtpijp. Het is een zeldzame aandoening: per jaar krijgen zo’n 15 Nederlanders luchtpijpkanker. De arts kan deze tumor behandelen met een operatie of met bestraling.

Borstkas

Borstkas